Ochrana přírody a výzkum

Posláním moderních zoologických zahrad je ochrana biodiverzity, a to formou záložních populací ohrožených druhů zvířat v lidské péči (ochrana ex situ), návratem divokých druhů zpět do volné přírody (repatriace a reintrodukce), ochranou druhů ve volné přírodě a míst jejich přirozeného výskytu (ochrana in situ), vzdělávání veřejnosti a šíření osvěty, zapojování se do rozvojových projektů, výzkumu a sdílení zkušeností s dalšími odborníky.

Zoo Liberec je zapojena do několika výzkumných a ochranářských projektů, na kterých dlouhodobě spolupracuje a považuje je stěžejní oblast své působnosti. Hlavní regiony působnosti Zoo Liberec je střední Evropa, východní a střední Afrika a jihovýchodní Asie. Více o konkrétních projektech se dozvíte níže.

Zoo Liberec se podílí na ochraně přírody v těchto místech

Novinky

Jsme zapojeni do těchto projektů
 • Bulindi - Komunitní projekt na ochranu šimpanzů
 • Lestari - Ochrana ohrožených druhů a ekosystémů v Jihovýchodní Asii
 • Archa – záchranná stanice
 • CCBC
 • Kimboza Forest Gecko Project - Ochrana gekona modrého
 • Save-Elephants.org
 • Jeřábí život
 • Talarak
 • Ochrana dravců v Zoo Liberec
 • Kukang Rescue Program
2 koruny ze vstupu pomáhají přírodě

Každý návštěvník zoologické zahrady svou návštěvou přispívá 2 koruny ze vstupného na projekty spojené s ochranou a výzkumem přírody. Tedy i díky Vaší návštěvě můžeme naplňovat poslání zoologické zahrady a chránit ohrožené druhy v místě jejich přirozeného výskytu (in situ) a podporovat udržitelný rozvoj. Tak hurá do Zoo!

Chci koupit vstupenku
0
CZK
Icon

Osvětové kampaně

Podpoř terénní projekty

Členové oddělení výzkumu a ochrany přírody

Chci vědět o ochraně druhů víc

Co je biodiverzita a červený seznam ohrožených druhů?

Biodiverzita a životní prostředí jsou jedny ze základních kamenů stabilního ekosystému, které mimo jiné lidem poskytují nespočet tzv. ekosystémových služeb, a tím pádem mají přínos i pro naši společnost. Mezi takové služby patří například zdroj potravy, vody, regulace klimatu, ale také regenerace půdy nebo třeba rekreace.

Ekosystém je však stabilní ve své rozmanitosti, kde každý druh a prvek má svou funkci, a pokud vymizí, tak se dané prostředí může stát náchylnější na náhlé a rychlé změny a pozbýt své předchozí funkčnosti. Vymizení jen jednoho druhu nebo prvku může vyvolat řadu změn, které se mohou projevit třeba až po delší době, a to i na vzdálených místech od výskytu postiženého druhu. Takovým příkladem mohou například být velryby, jejichž populace byly člověkem znatelně zredukovány, a tím pádem se zmenšila potravní nabídka pro kosatky, které se vydaly až do mořských kelpových lesů u západního pobřeží severní Ameriky, kde začaly lovit mořské vydry. S úbytkem mořských vyder se přemnožili mořští ježci, kteří kelpové lesy vypásli, a prostředí pro nebývalé množství živočichů, včetně ryb, které jedí i lidé, zmizelo.

Toto slovo má mnoho definicí, dalo by se však shrnout jako rozmanitost veškerého života na Zemi – zvířat, rostlin a mikroorganismů včetně genové variability uvnitř jednotlivých druhů, mezi jednotlivými druhy a v neposlední řadě také ekosystémy, které život na Zemi utváří.

Přesné číslo počtu druhů na Zemi se pouze odhaduje, hovoří se však o 8 až 15 milionech druhů, z nichž zhruba pouze 1,2 milionu je lidmi popsaných.

Informace o tom, zda je konkrétní druh ohrožený, nalezneme v Červeném seznamu ohrožených druhů, která je vedena Mezinárodním svazem na ochranu přírody (IUCN Red List of Threatened Species). Vytvořená stupnice o sedmi kategoriích nám u každého vyhodnoceného druhu říká, jak moc je riziko vyhynutí velké. Jednotlivé kategorie, od nejmenšího rizika po největší, jsou: málo dotčený, téměř ohrožený, zranitelný, ohrožený, kriticky ohrožený, vyhynulý v přírodě, vyhynulý.

K roku 2020 bylo na červeném seznamu zhodnoceno ohrožení 134 400 druhů, z nichž 37 400 je více či méně ohroženo vyhubením. Z toho druhů krytosemenných rostlin 19 518, ryb 3 040, obojživelníků 2 390, měkkýšů 2 300, hmyzu 1 848, ptáků 1 481, plazů 1 449, savců 1 317, korýšů 742, nahosemenných rostlin 403, kapradin a jejich příbuzných 265, korálů 237, pavouků 203 atd.

Pro více informací navštivte stránky Červeného seznamu ohrožených druhů: www.iucnredlist.org.

Proč na každém druhů záleží?

Biodiverzita a životní prostředí jsou jedny ze základních kamenů stabilního ekosystému, které mimo jiné lidem poskytují nespočet tzv. ekosystémových služeb, a tím pádem mají přínos i pro naši společnost. Mezi takové služby patří například zdroj potravy, vody, regulace klimatu, ale také regenerace půdy nebo třeba rekreace.

Ekosystém je však stabilní ve své rozmanitosti, kde každý druh a prvek má svou funkci, a pokud vymizí, tak se dané prostředí může stát náchylnější na náhlé a rychlé změny a pozbýt své předchozí funkčnosti. Vymizení jen jednoho druhu nebo prvku může vyvolat řadu změn, které se mohou projevit třeba až po delší době, a to i na vzdálených místech od výskytu postiženého druhu. Takovým příkladem mohou například být velryby, jejichž populace byly člověkem znatelně zredukovány, a tím pádem se zmenšila potravní nabídka pro kosatky, které se vydaly až do mořských kelpových lesů u západního pobřeží severní Ameriky, kde začaly lovit mořské vydry. S úbytkem mořských vyder se přemnožili mořští ježci, kteří kelpové lesy vypásli, a prostředí pro nebývalé množství živočichů, včetně ryb, které jedí i lidé, zmizelo – ekosystém se změnil a v tomto případě degradoval.

Přestože vymírání druhů je přirozený jev, tak se většinou jedná o pomalý proces, kde změny probíhají postupně a jednotlivé druhy se změnám mohou přizpůsobit. V dnešní době však ekosystémy čelí nebývalému tlaku ze strany rostoucí populace lidí a jejich nároků. Je tedy potřeba jednotlivé druhy a jejich habitaty chránit, aby nedošlo k jejich vymizení. Z tohoto důvodu jsou zde taktéž zoologické zahrady, které dávají naději druhům, jež ve volné přírodě již nenajdeme. Nebo také druhy, které se díky pomoci zoologických zahrad dokázali vrátit zpět do přírody, a tím navrátit ekosystému jeho stabilitu. Zde můžeme uvést orlosupa bradatého, který byl v evropských alpách vyhuben a zpět navrácen i díky Zoo Liberec.

Co je EAZA, WAZA, EEP a ESB?

EAZA

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (anglicky European Association of Zoos and Aquaria) je organizace sdružující přes 340 zoologických zahrad a akvárií ve 41 zemích, a to především v Evropě.

Cílem organizace je ve zkratce podporovat spolupráci mezi členy, sdílení informací, podílení se na plánování chovu jednotlivých druhů, řídit záchovné programy (EEP) a umožňuje výměnu zvířat (ne prodej) mezi jednotlivými členy. Dále provádí pravidelné a důsledné kontroly životních standardů chovaných zvířat, vedle kterých se taktéž hodnotí zapojení členské organizace do vzdělávání a ochrany divoké přírody (tzv. in situ ochrany).

EAZA taktéž vyhlašuje dvouleté ochranářské kampaně zaměřené na ohrožené druhy a problematiku ochrany přírody. Zoo Liberec předsedala EAZA kampani Silent Forest (Ztichlý les) v letech 2017-2019.

Zoo Liberec je členem EAZA od roku 1994.

Více informací na www.eaza.net

WAZA

Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (anglicky World Association of Zoos and Aquariums, WAZA) je organizace sdružující zoologické zahrady a akvária po celém světě za účelem sdílení informací a koordinace vedoucí k lepším standardům péče o zvířata, jejich ochraně v divoké přírodě a poskytování ekologické výchovy pro veřejnost. Členem je taktéž EAZA i Zoo Liberec.

Více informací na www.waza.org

EEP

Evropský záchovný program (anglicky Eaza Ex-Situ Programme a dříve známé pod European Endangered Species Programme) je zaměřený na řízení chovu některých ohrožených druhů v rámci členských organizací EAZA, která jednotlivé programy spravuje.

Více informací na www.eaza.net/conservation/programmes

ESB

Plemenná kniha ESB (anglicky European Studbook) slouží k evidenci všech zvířat daného druhu chovaného v lidské péči pod EAZA, a to především pro účely efektivních přesunů zvířat mezi zoologickými zahradami a sestavování chovných skupin, aby se předešlo příbuzenskému křížení.

Co je CITES?

CITES je zkratka anglického názvu Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. V češtině je poté název Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Úmluva kontroluje mezinárodní obchod a pohyb s druhy, které by se bez regulace mohly stát ohroženými. V roce 2020 bylo členem úmluvy 183 států a úmluva pokrývala více než 35 000 druhů.

Pro více informací navštivte: www.ochranaprirody.cz/cites

Co můžu pro ochranu přírody udělat?
 • Je mnoho způsobů, jak přírodě pomáhat a někdy stačí i malé činy – podívejte se na sekci POMÁHEJ PŘÍRODĚ I TY.
 • Šiřte osvětu mezi své blízké. Mnoho lidí netuší, že některé druhy jsou ohrožené a proč tomu tak je.
 • Navštivte naší zoologickou zahradu – dozvíte mnoho informací a svým vstupem podpoříte nejen zvířata chovaná v zoo, ale 2 Kč z každé vstupenky také putují na projekty spojené s ochranou divoké přírody.
 • Podpořte naše projekty na ochranu přírody FINANČNĚ nebo MATERIÁLNĚ.

Zoo Liberec podpořila

2021
2020
2019
2018

Partneři a podporovatelé

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz