Projekt Jeřábí život se dlouhodobě věnuje monitoringu a ochraně jeřábů u nás i v zahraničí. V současnosti se zaměřujeme především na jeřába popelavého (Grus grus). Ten začal v České republice hnízdit v osmdesátých letech 20. století po mnoha desetiletích, kdy zde byl prakticky vyhuben. Nyní je i přes zvyšující se počty stále kriticky ohrožen, proto je potřeba ho chránit.

Sledujeme jeřábí hnízdiště a pravidelně navštěvujeme také jejich shromaždiště a zimoviště. Podrobnější monitoring pohybu těchto impozantních ptáků provádíme pomocí barevných kroužků a speciálních GPS-GSM vysílačů. Znalost všech lokalit, využívaných jeřáby jak v hnízdní době, tak i na migračních cestách, je velice důležitá pro jejich následnou ochranu. Jeřábí život vznikl po mnoha letech odborné práce s jeřáby především díky spolupráci se Zoo Ostrava, která je jeho hlavním partnerem. Jelikož se největší populace jeřábů v ČR vyskytuje v Libereckém kraji, konkrétně v oblasti Českolipska, zaštítila tento projekt také Zoo Liberec.

Našich dlouholetých zkušeností chceme využít i k ochraně dalších druhů jeřábů jinde ve světě. Což by se dalo shrnout mottem “Doma poznávej, venku pomáhej”. Součástí projektu Jeřábí život jsou také osvětové aktivity (akce a přednášky pro školy, účast na odborných konferencích, články v médiích) věnující se nejen jeřábům, ale také ochraně dalšího ptactva a životního prostředí.

Chci podpořit projekt

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz