Podpoř

Zoologické zahrady jsou tady pro lidi ve jménu pomoci ohroženým zvířecím druhům a ochrany mizející divočiny. Jsou nezbytnou součástí našeho společného, globálního životního prostředí.

Jednou z nezastupitelných úloh zoologických zahrad je působení na lidi ve prospěch ochrany přírody: na příkladech jednotlivých chovaných druhů volně žijících zvířat vysvětlovat jejich příběhy a pomoci ochotným lidem se zapojit do jejich ochrany. Významnou pomocí je například podpora odborné činnosti Zoo Liberec.

Možnosti podpory

Icon
ČÁSTKA NA CHOV ZVÍŘECÍCH DRUHŮ

Mecenáš zvířat

Icon
FINANCE DO KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ Zoo Liberec

Mecenáš projektu

Icon
Malé chovatelské projekty v zoo Liberec

Malé projekty

  DAROVACÍ ÚČET

Částkou ve výši od 50 Kč můžete přispět na účet zoologické zahrady přímo
číslo účtu: 8020612/0800.

SPONZOR CHOVU ZVÍŘAT A JEJICH OCHRANY VE VOLNÉ PŘÍRODĚ

  • Finanční podpora na úhradu nákladů spojených s chovem vzácných druhů přímo v zoo nebo
  • příspěvek na terénní ochranu daného druhu prostřednictvím tzv. in situ fondu.

SPONZOR PROJEKTU

  • Finanční podpora konkrétního projektu přímo v zahradě jako jsou výstavba nebo rekonstrukce expozic, projekty v rámci zvyšování návštěvnického komfortu. 

BONUS PRO SPONZORY PROJEKTU
Poděkování ve formě sponzorského certifikátu
Uveřejnění jména sponzora projektu u dané expozice/vyhlídky přímo v zahradě

STROM BIODIVERZITY

  • Křišťálový list na Velký strom biodiverzity na pokladně zoo získá každý sponzor, který podpoří Zoo Liberec částkou vyšší než 10 000 Kč. Lístek lze opatřit jménem nebo logem sponzora.
weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz