V pondělí 25. května opustil v dopoledních hodinách libereckou zoo transport s mládětem orlosupa bradatého, které se v zahradě vylíhlo 21. února letošního roku. Malý dravec míří do Francie, kde bude vypuštěn do volné přírody v oblasti Národního parku Baronnies. Jedná se již o 14. mládě orlosupa bradatého odchované v Liberci, které bude v rámci záchranného programu navráceno zpět do volné přírody.

Zoo Liberec se do projektu repatriace orlosupa bradatého zapojila v roce 1986 se svým starým chovným párem a všech třináct doposud vypuštěných ptáčat pocházelo právě od této zkušené dvojce. Jejich letošní vejce se ale bohužel nevylíhla. Rodiči současného mláděte je mladý pár, který se prvně pářil v roce 2017 ve věku pouhých pěti let a kterému se zatím podařilo úspěšně odchovat pouze jedno mládě v loňském roce. „Kvůli rekonstrukci komunikace ve spodní části zoo jsme vejce raději odebrali ihned po snesení a inkubovali v líhni. Po vylíhnutí jsme ze stejného důvodu mládě podložili zkušenému páru. Byl předpoklad, že ten zvládne péči o potomka během tehdy probíhajících stavebních prací v zoo lépe. Plán naštěstí vyšel a my se můžeme pochlubit již 24. odchovaným mládětem tohoto ohroženého druhu v Liberci,“ říká zoolog a kurátor ptactva Jan Hanel.

Před vypuštěním do volné přírody dostane malý orlosup ještě identifikační kroužek a budou mu obarveny některé letky, aby ho ochránci přírody později na obloze snáze rozpoznali. Do předem připraveného umělého hnízda v nadmořské výšce cca 2000 m v Národním parku Baronnies bude vynesen ve speciální dřevěné bedně a vypuštěn 27.května. „V současné chvíli zatím mládě ještě létat neumí, a proto mu budou po dobu několika týdnů nosit do hnízda potravu místní zoologové. Dravec se mezitím postupně rozlétá a seznámí se s okolním prostředím,“ dodává Hanel.

„Je to pro nás mimořádný úspěch a na tým lidí z úseku dravých ptáků jsem velice hrdý, protože ochrana biodiverzity a návrat některých ohrožených druhů zpět do volné přírody naplňuje poslání každé zoologické zahrady,“ doplňuje ředitel David Nejedlo.

Aktuálně je v evropských zoologických zahradách 27 hnízdících párů a 6 z nich je chováno v českých zoo. Česká republika se tak stala zásadním chovatelem pro celý tento repatriační program. Orlosupi bradatí mohou hnízdit přibližně 40 let, a tak je liberecký mladý pár pro rozšíření populace orlosupů bradatých ve volné přírodě velkou nadějí.

Transport mláděte zpět do volné přírody je částečně hrazen z dotace českého Ministerstva životního prostředí.

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz