Filipíny patří mezí nejvíce odlesněné tropické země, kde zbývající lesy pokrývají okolo 20 % území tohoto ostrovního státu. Rozsáhlým odlesňováním byla také zasažena oblast Visayánských ostrovů, do kterých náleží ostrov Panay a Negros. Úbytek lesů, ale i lovecký tlak zapříčinil drastický pokles některých endemických druhů těchto dvou ostrovů, z nichž se někteří ocitli na pokraji vyhubení. Především se jedná prase visayánské (Sus cebifrons), sambara skvrnitého (Rusa alfredi), holuba negroského (Gallicolumba keayi), zoborožce rýhozobého (Penelopides panini) a zoborožce žlutobradého (Rhabdotorrhinus waldeni).  Těmto druhům se taktéž začalo říkat „velká pětka“ visayánských ostrovů. Jinak řečeno jsou tyto endemické druhy považovány za vlajkové druhy reprezentující toto souostroví.

Organizace Talarak působí na ostrově Negros již od roku 2008 a v současné době spravuje tři centra se záložní populací velké pětky a dalšími filipínskými druhy. Některé z nich taktéž úspěšně rozmnožuje a současně provádí výzkum a přípravy na jejich vypouštění zpět do volné přírody. Na to navazují taktéž aktivity spojené se zalesňováním a přípravou dalších území na reintrodukci (vysazování druhů do původního areálu výskytu, ze kterého vymizeli). S tímto je taktéž spojená osvěta a vzdělávání obyvatel.

Zoo Liberec je do aktivit Talaraku zapojena již od roku 2009 a v současné době zajišťuje prostřednictvím místní veterinářky péči o zvířata chovaná v záchranných centrech. Vedle toho se aktivně podílí na organizaci konferencí na Filipínách, které si kladou za cíl propojovat vědce, studenty a ochránce přírody za účelem zefektivnění péče o chované druhy a podpořit a komplexní a dlouhodobé cíle obnovování místního ekosystému.

Chci podpořit projekt

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz