Klára Petrželková

Mgr. Klára Judita Petrželková, Ph.D., je vědecká pracovnice – primatoložka, která v součas­nosti působí v Ústavu biologie ob­ratlovců (v rámci výzkumné skupiny Ekologie symbiontů primátů) a Parazitologickém ústa­vu Akademie věd ČR a v liberecké zoo. Vystudovala zoologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde začínala výzkumem netopýrů, ale vždy ji lákalo studium primátů. Těm se začala věnovat v prvním postdoktorandském projektu, v němž se zabývala ekologií para­zitárních onemocnění u šimpanzů na ostrově Rubondo v Tanzanii.  V současné době se výzkumná skupina věnuje studiu vztahů mezi hostiteli, symbionty a prostředím a studuje rozmanitost a přenosy parazitů mezi primáty a lidmi v afrických lesních ekosystémech, zaměřuje se zejména na strongylidní hlístice lidoopů a lidí. Dále studuje, jak antropogenní vlivy vedoucí k fragmentaci habitatů a populací volně žijících živočichů a rostlin, ovlivňují společenství prokaryotických a eukaryotických symbiontů u afrických lidoopů a zabývá výzkumem střevního bakteriomu lidí a primátů, mj. zkoumá vliv potravy a střevního bakteriomu na riziko kardiometabolických onemocnění u goril v lidské péči. Výsledky výzkumu mohou najít využití v ochraně zdraví jak ohrožených primátů, tak i lidí.

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz