Gekon modrý je drobný druh ještěra, který se v současné době vyskytuje pouze ve dvou lokalitách, fragmentech tropického lesa (20 km2) ve východní Tanzanii. Jedná se o chráněná území, rezervace Ruvu a Kimboza (4 km2). Endemický výskyt na malém území jej činí zranitelným vůči vyhynutí v přírodě. V současné době je dokonce v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN (Mezinárodního svazu ochrany přírody) zařazen do kategorie kriticky ohrožený. 

V rezervaci Kimboza probíhá od roku 2020 projekt, který si klade za cíl chránit gekona modrého od negativních vlivů způsobených především lidskou činností. Mezi hlavní hrozby patří odlesňování způsobené požáry a nelegální těžbou dřeva, zlata a drahokamů. Stejně závažný problém představuje i šíření nepůvodní cedrely vonné (Cedrela odorata) v lese na úkor původní dřeviny pandánu (Pandanus rabaiensis). Dále také nezákonný odlov gekonů pro chov v lidské péči, a to především kvůli poptávce z Evropy a Ameriky. Do ochranářských aktivit v rezervaci Kimboza jsou zapojeny místní komunity pod vedením doktora Ch. J. Kilawe ze zemědělské univerzity Sokoine. Hlavní cíle projektu jsou zachování přirozeného prostředí gekona a zamezení jeho nezákonného odlovu. Dosáhnout vytyčených cílů mají následující dílčí aktivity vytváření proluk proti šíření požárů v lese a jejich údržba, čištění lesa od invazivní dřeviny cedrely vonné a financování lesních strážců, kteří mají zamezit pytlačení v rezervaci. Velmi důležitou součástí projektu je rovněž vzdělávání veřejnosti, např. studentů ve školách, a to nejen v domovině gekona, ale i v zahraničí. Zde hrají významnou roli zapojené zoologické zahrady, které vzdělávají návštěvníky přímo ve svých areálech, například během komentovaných prohlídek, akcí pro veřejnost, pomocí informačních panelů nebo webových stránek a sociálních sítí. Zoologická zahrada Liberec je do tohoto projektu zapojena od konce roku 2020. 

 

Hlavní koordinátoři projektu: 

Sokoine University of Agriculture v Tanzánii (www.sua.ac.tz)

Thüringer Zoopark Erfurt (ww.zoopark-erfurt.de)

ZGAP (www.zgap.de)

photo: Dr. Ch. J. Kilawe

Chci podpořit projekt

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz