Dnes je mezinárodní den mokřadů, což jsou jedny z nejrozmanitějších a ekosystémově nepostradatelných biotopů na naší planetě. Nachází se téměř po celém světě a útočiště v nich nalézá nespočet organismů, které jsou na jejich existenci závislé. Mokřady přispívají nejen k biologické rozmanitosti, ale podílejí se také na koloběhu vody a jejím čištění, jsou zdrojem potravy pro zvířata i lidi, příznivě ovlivňují podnebí a zmírňují dopad klimatických změn.

Zoo Liberec v rámci ochranářských aktivit podporuje komunitní organizaci Tebat Rasau na ostrově Belitung v Indonésii, která chrání a udržitelně využívá místní vzácné mokřady. Zde mimo jiné nachází útočiště kriticky ohrožená orlicie bornejská (Orlitia borneensis), kožnatka chrupavčitá (Amyda cartilaginea) nebo želva amboinská (Cuora amboinensis).

FB Tebat Rasau: www.facebook.com/tebatrasaulintang

 

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz