Řada oblastí v Africe přišla o svou bohatou a unikátní faunu, a proto se objevují snahy tam druhy navrátit. Tyto ochranářské kroky bývají zásadní pro rekonstrukci celého ekosystému, ale i samotné dovezené druhy v rámci snah o jejich udržení pro příští generace. Pokud se nezohledňuje evoluční původ vysazovaných populací, mohou tyto snahy nadělat více škody než užitku. Naše review se snaží na tento fakt upozornit a nabídnout kroky, které mohou přispět k udržení stávající druhové rozmanitosti i v rámci ekoturismu. Na příkladu žiraf ukazujeme, jak se v posledních desetiletních rozšířily informace o jejich evoluci a jak je můžeme využít pro co nejefektivnější ochranářské kroky. Například zohledněním evoluční struktury s důrazem na severnější populace, které bez ohledu na kritérium unikátnosti (mohou být vnímány jako samostatné poddruhy, ale i druhy apod.) jsou jednoznačně rozdílné a tuto odlišnost bychom měli začlenit do ochranářských kroků. V praxi to znamená, že pro návrat žiraf do některých oblastí je třeba používat ty populace, které tam dříve žily, ne zvířata z odlišných koutů afrického kontinentu.

Celý článek k dispozici zde: link

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz