Projekt je zaměřený na ochranu 300 divokých šimpanzů, kteří se snaží přežít na nechráněném území v Ugandě ve východní Africe. Ochrana je realizována skrz místní komunity, jejichž aktivity a úsilí vedou k zachování této populace lidoopů v přírodě.

Tato důležitá a jedinečná populace šimpanzů žije v 10 rodinných skupinách v krajině s převládajícím zemědělstvím a vesnicemi o rozloze asi 1000 km2.

Šimpanzi jsou pod silným tlakem svých lidských sousedů, kteří jsou chudí a živí se zemědělstvím. Kvůli tomu byly během posledních dvou desetiletí vykáceny pralesy obývané šimpanzi, aby se vytvořil prostor pro pěstování plodin, které uživí rostoucí lidskou populaci.

Aby šimpanzi přežili v těchto rychle se měnících podmínkách, byli ze zmenšujících se lesů nuceni hledat potravu na polích malozemědělců a živit se jejich plodinami. Lidé v Ugandě jsou vůči šimpanzům tradičně tolerantní a neloví je pro maso. Ztráta pralesů však způsobila, že se zemědělci a šimpanzi stali soupeři o prostor k žití a jejich vztah se stal více nepřátelský. V důsledku tohoto přibývá konfliktů a přežití šimpanzů v regionu je ohroženo.

BCCP byl založen za účelem řešení tohoto komplexního ochranářského problému a snaží se zlepšit situaci ve prospěch lidí i šimpanzů!

Projekt provádí každodenní výzkum a monitorování skupin šimpanzů z hlediska jejich zdraví a bezpečnosti a porozumění tomu, jak se přizpůsobují tomuto prostředí ovládanému lidmi. Souběžně projekt pomáhá místním lidem žít pokojněji se šimpanzi. Nabízí podporu v klíčových oblastech s cílem zlepšit místní živobytí a zlepšit kvalitu života vesničanů. Tímto způsobem projekt zvyšuje schopnost místních komunit přijmout šimpanze jako součást území, které obývají a současně chránit a obnovovat lesy, které můžou šimpanzi znovu využívat.

BCCP podporuje tisíce místních obyvatel ve více než 100 vesnicích, které sdílejí své každodenní prostředí se šimpanzi. Projekt zahrnuje následující sadu programů:

Výsadba stromů a zalesňování – BCCP každoročně vychovává více než 1 milion sazenic stromů v ve školkách a dodává je farmářům k výsadbě na jejich půdě. Výsadba původních stromů pomáhá obnovit přirozené prostředí pro šimpanze, zatímco výsadba dřevin mimo les poskytuje vesničanům alternativní zdroj dřeva, což pomáhá snižovat tlak na přirozený les.

Alternativní živobytí – Projekt dodává zemědělcům sazenice kávy, aby zvýšili příjmy domácností. Na rozdíl od jiných plodin, jako je tabák nebo cukrová třtina, je káva „přátelská k šimpanzům“, protože šimpanzi nejí kávové bobule a farmáři nemusí kácet les, aby mohli vysazovat kávovníky.

Kamna na úsporu energie – Projekt poskytuje místním domácnostem kamna na vaření, která vyžadují mnohem méně dřeva než tradiční otevřená kamna, což snižuje spotřebu dřeva jako takového a tím pádem lidé nemusí kácet tolik stromů na palivové dřevo. Kamna jsou také účinnější a mnohem bezpečnější pro děti.

Bezpečná voda – Projekt staví vesnické studny (vrty), aby poskytovaly místním domácnostem čistou a bezpečnou vodu, což pomáhá snižovat výskyt chorob přenášených vodou. Studny navíc znamenají, že vesničané již nesbírají vodu z potoků v lese, kde riskovali, že narazí na šimpanze.

Zmírňování konfliktů mezi lidmi a divokými zvířaty – Pravidelný dialog s místními lidmi je nezbytný pro snížení konfliktů a podporu tolerance vůči šimpanzům. Projekt provádí pravidelná setkání ve vesnicích, aby se zabýval obavami a otázkami lidí ohledně šimpanzů a rozptýlil mylné představy. Obyvatelům nabízíme rady ohledně „co dělat a co nedělat“, když se setkáváme se šimpanzi, abychom zvýšili bezpečnost lidí a pohodu šimpanzů!

Ochranářské vzdělávání – Projekt provozuje populární „Junior Conservation Clubs“ pro děti ve vesnicích, kde často přicházejí do styku se šimpanzi. Kluby si kladou za cíl rozvíjet porozumění problémům životního prostředí u dětí a podporovat empatii vůči šimpanzům. Kluby také podporují bezpečnost tím, že odrazují od chování, které vytváří konflikty, jako je křik a házení kamenů na šimpanze.

Sponzorství školáků – BCCP sponzoruje školáky z místních domácností, kteří jsou ochotni zachovat na svých pozemcích přírodní lesy. Tato sponzorská iniciativa umožnila desítkám dětí dokončit své vzdělání a zároveň pomáhá rodinám zachovat 135 akrů lesa, který poskytuje kritické stanoviště pro šimpanze.

Chimpanzee Football League – Provozujeme populární Chimpanzee Football League ‚pro 16 místních týmů. Každému vesnickému týmu poskytujeme výstroj a pořádáme turnaje dvakrát ročně. Fotbalová liga poskytuje platformu pro sdělování informací o šimpanzích mladým lidem a sdružuje místní komunity, aby podporovaly jejich týmy v duchu ochrany přírody!

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz