Výukové programy

ZooProgramy

Výukové programy v Zoo Liberec jsou určeny pro různé věkové kategorie dětí a zaměřují se na různorodé aspekty života zvířat. Vedle poznání chovaných druhů zahrnují také informace o významu zoologických zahrad v moderní společnosti a o jejich přístupu k ochraně ohrožených druhů v zoo i volné přírodě. ZooProgramy jsou pod vedením zkušených lektorů ze SEV DIVIZNA.

Kompletní nabídku výukových programů se zaměřením na enviromentální výchovu naleznete na  samostatných stránkách SEV DIVIZNA – našeho vzdělávacího střediska.

Pracovní listy

Pracovní listy je možné využít jako doplněk při výuce, pokud nevyužijete nabízené programy a navštívíte zoo se žáky sami. Můžete z nich vybírat podle věku účastníků, nebo dle tématu, které vás zajímá.

Řada pracovních listů „Jací jsme“ se věnuje především chování konkrétních druhů zvířat. „Všechno souvisí se vším“ se zaměřuje na provázanost rozmanitých biomů na Zemi a zvířat, která v nich žijí. Obecnějšími listy jdoucími napříč chovanými druhy jsou „Zooexpedice“
nebo pro milovníky naší domácí přírody „Český les“.

Výukové programy mimo zoo

SEV DIVIZNA je denní specializované pracoviště na podporu a realizaci environmentální výchovy a v této oblasti poskytuje následující služby:

  1. realizuje ekologické výukové programy pro děti z mateřských škol, žáky základních a středních škol. Výukové programy vedou zkušení a odborně zdatní lektoři.
  2. pořádá odborné semináře, exkurze či dílny pro studenty pedagogických fakult, pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků a oddílů, širokou veřejnost atp.
  3. realizuje výukové aktivity v areálu Zoo Liberec (výukové programy, komentované prohlídky)
  4. realizuje osvětové akce pro širokou veřejnost
  5. zajišťuje metodickou pomoc koordinátorům EVVO na školách, metodickou pomoc pro zpracovávání ŠVP
  6. zpřístupňuje knihovnu publikací k ekologické výchově a půjčuje netradiční výukové pomůcky
  7. komunikuje s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu i po celé republice
  8. spolupracuje s ostatními zoologickými zahradami v oblasti vzdělávacích aktivit
  9. (metodika, inspirace, profesní růst…)
  10. koordinuje sítě škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu (M.R.K.E.V., Ekoškola, ŠUŽ)

ARCHA – centrum pro zvířata v nouzi nabízí pro školní a předškolní kolektivy výukové programy

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz