Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) sdružuje a pomáhá třinácti českým neziskovým organizacím a projektům, které působí na poli ochrany přírody a komunitního rozvoje u nás i ve světě (Latinská Amerika, Střední Afrika, Jihovýchodní Asie). 

CCBC působí jako platforma pro členské projekty a organizace, umožňuje sdílení zkušeností, kontaktů, dále pomáhá se zajišťováním materiálních a finančních zdrojů a šířením myšlenek ochrany přírody a rozvojové pomoci. Společně se Zoo Liberec taktéž uděluje cenu za mimořádný přínos k ochraně biodiverzity.

V České republice se CCBC věnuje zejména environmentálnímu vzdělávání a osvětě. V rámci projektu CCBC do škol zástupci členských neziskových organizací a projektů dojíždí do škol přednášet o globálních výzvách a svých zkušenostech o ochraně přírody a rozvojové pomoci. Kromě toho CCBC nabízí školám také online přednášky a zážitkové programy. Pro učitele a rodiče CCBC vytvořila online knihovnu pro environmentální vzdělávání, kde jsou zdarma dostupné pomůcky pro výuku – pracovní listy, infokarty, slovníčky pojmů, výuková videa a dokumenty. Posláním projektu CCBC do škol je prohlubovat vztah mladých lidí ke zvířatům, rostlinám a lidem. 

Pro širokou veřejnost pak CCBC pravidelně organizuje zábavná odpoledne pro rodiny s dětmi, populárně-naučné přednášky a workshopy. CCBC vytváří také vzdělávací kampaně pro šíření osvěty – například kampaň Zlonovina, která šíří osvětu o nelegálním obchodu se slonovinou. CCBC a Zoo Liberec dále spolupracovali na sérii šesti přírodopisných dokumentů ČT Češi zachraňují. Pro odbornou veřejnost pak CCBC pravidelně organizuje mezinárodní konferenci o ochraně biodiverzity GBCC.

 

Česká televize ve spolupráci se Zoo Liberec a nadačním fondem CCBC připravili přírodopisný cyklus s názvem Češi zachraňují:

Chci podpořit projekt

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz