Pět nově popsaných druhů bifidobakterií u opic ze ZOO Olomouc a Zoo Liberec

Tým vědců z České zemědělské univerzity izoloval a popsal pět nových druhů bifidobakterií u šimpanze, kočkodana a tamarínů.

Mikrobiota trávicího traktu se stala v posledních letech velmi aktuálním tématem vědeckého výzkumu, a to nejen u člověka, ale také u zvířat. O tom, jaké bude mít mikrobiota složení, a které mikroorganismy budou převládat, můžeme do jisté míry rozhodnout správnou výživou a modulací pomocí probiotik a prebiotik. V chovech primátů je častým problémem krmná dávka s vysokým obsahem sacharidů a nedostatkem vlákniny, což vede k řadě zdravotních problémů, někdy ne tak zcela nepodobných těm, které trápí i lidi.
Bifidobakterie jsou nepravidelné, většinou striktně anaerobní bakterie kolonizující trávicí trakt člověka, nejrůznějších druhů zvířat a hmyzu žijícím sociálním způsobem života. Vzhledem k prokázaným příznivým účinkům na zdraví hostitele jsou často podávána jako probiotika, a to jak v lidské tak zvířecí výživě. V posledních letech přibývá nově popsaných druhů z rodu Bifidobacterium u novosvětských opic jako jsou tamaríni a kosmani. Nicméně, u starosvětských primátů, mezi které patří šimpanzi a kočkodani se nový druh bifidobakterií podařilo popsat až nyní.
Nový druh Bifidobacterium erythrocebi byl popsaný u kočkodana husarského, Bifidobacterium moraviense u kalimika a Bifidobacterium olomucense u tamarína bělovousého ze ZOO Olomouc. V ZOO Liberec se podařilo izolovat a popsat nový druh ze šimpanze pojmenovaný Bifidnobacterium panos a Bifidobacterium oedipodis od tamarína pinčího.
Popis a laboratorní testování těchto nových bifidobakterií nám přináší nejen poznatky o jejich rozšíření a druhové variabilitě, ale navíc můžeme na základě těchto výsledků tyto bakterie podporovat vhodným složením krmné dávky a obsahem prebiotik. Současně je tato práce ukázkou, že problematika výživy zvířat v zoologických zahradách nezůstává jen u základních potřeb zvířete, ale zaměřuje se na širší poznání všech souvislostí, kdy hlavním cílem vždy zůstává zajištění maximálního welfare.
Spolupráce s vědeckými institucemi jako je ČZU Praha pomáhá všem zoologickým zahradám ke zlepšení života chovaných druhů.

Uvedený výzkum a popis nového druhu probíhal ve spolupráci Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky s Katedrou etologie a zájmových chovů ČZU v Praze. Významným partnerem byla laboratoř profesora Ventury z Itálie, kde se specializují na genomové analýzy bifidobakterií. Dále se na analýzách podílela laboratoř profesora Domiga z univerzity BOKU ve Vídni a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Autoři práce děkují uvedeným ZOO za vzorky a spolupráci bez kterých by uvedená práce nevznikla.

Autor práce:
doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, Ph.D.

Neuzil-Bunesova, V., Lugli, G.A., Modrackova, N., Vlkova, E., Bolechova, P., Burtscher, J., Longhi, G., Mancabelli, L., Killer, J., Domig, K., Ventura, M. Five novel bifidobacterial species isolated from faeces of primates in two Czech zoos: Bifidobacterium erythrocebi sp. nov., Bifidobacterium moraviense sp. nov., Bifidobacterium oedipodis sp. nov., Bifidobacterium olomucense sp. nov., and Bifidobacterium panos sp. nov. (2020) International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, https://doi.org/10.1099/ijsem.0.004573

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz