Zubr evropský je druh, který byl zachráněn chovem v lidské péči, takzvaně za pět minut dvanáct. Zubr je jedním z posledních zástupců tzv. pleistocénní megafauny, o kterém jsme se dozvěděli výzkumem v posledních dekádách spoustu nových informací. Víme, že jde o druh, který byl do hustých lesů zatlačen člověkem, dále třeba fakt, že jeho evoluční minulost je mnohem starší, než jsme si donedávna mysleli. Tyto poznatky a zkušenosti s praktickou ochranou zubra byly shrnuty v aktuální strategii ochrany zubra, na které jsme se autorsky podíleli i my. Hlavním cílem je využít získané poznatky a zkušenosti pro co nejefektivnější ochranářské kroky pro tento druh, který svojí velikostí a potravními preferencemi představuje významnou ekosystémovou službu evropské přírody.

Publikace dostupná zde: link

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz