Podpořeno z prostředků Regionálního inovačního programu Dotačního fondu Libereckého kraje, spolufinancováno z prostředků Zoo Liberec.

Hlavní zpracovatel projektu:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Partneři, subdodavatelé projektu:
SORBENTS s.r.o., Photon Water Technology s.r.o., Technická univerzita v Liberci

Zoo Liberec se zodpovědně zabývá ekologickými otázkami, aspekty a dopady činností, které jsou potřebné pro její fungování. Proto je pro provoz a další rozvoj areálu zoo zpracováván i koncept hospodaření s vodami s cílem zajištění dostatečných zdrojů pitné, napájecí i užitkové vody. Jeho základní podstatou je recyklace vody a využití alternativních zdrojů vody.
Součástí nově připravovaného konceptu je i návrh prototypu funkčního filtračního zařízení pro čištění povrchových vod z Labutího jezírka za úče-lem výroby vod napájecích. Výhodou testovaného zařízení je dvojí využití získávaných vod v rámci realizovaného projektu – jako napájecí voda pro chovaná zvířata a zároveň využití odpadní vody z procesu čištění jako oživená závlahová voda obsahující přírodní hnojiva.
Problematika kvality vody z přírodních nádrží spočívá ve velkém oživení a koncentraci vodních mikroorganismů na takovýchto vodních nádržích. Voda ve vegetační sezóně vykvétá a následně vyhnívá. To má za následek výšení rizika zhoršení zdravotního stavu zvířat touto vodou napájených. Chovaná zvířata odmítají v letních měsících zkaženou vodu pít.
Ultrafiltrační úpravna povrchové vody čistí povrchovou vodu z Labutí-ho jezírka prostřednictvím porézních keramických membrán. Membrány tvoří mechanickou bariéru a z povrchové vody tak velmi efektivně odstraňují nerozpuštěné nečistoty, řasy, sinice a bakterie. Tímto způsobem je dosaženo velmi kvalitní čisté vody, která je dále používána jako voda napájecí pro chov zvířat.
Na úpravně je prováděn monitoring kvality vody, který by měl dokumentovat účinnost provozovaného zařízení. Část monitoringu je cílena na sledování proměnlivé kvality vody v jezírku, která je základním parametrem určujícím potřebu provozování úpravny napájecí vody. Na základě vyhodnocení monitoringu vody bude možné doporučit další kroky a opatření pro zlepšení kvality vody v potoce i Labutím jezírku a zmírnění nároků na provozování technologie čištění vody.

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz