V liberecké zoo jsou prvně k vidění kriticky ohrožení gekoni modří

 Zoo Liberec začala s chovem vzácných gekonů modrých. Dvojice těchto kriticky ohrožených plazů pochází  z německé zoologické zahrady v Lipsku a nový domov našla v nově vybudovaném teráriu v přízemí pavilonu tropů. Je to vůbec prvně v celé historii, kdy mají návštěvníci možnost tento živočišný druh v liberecké zoo pozorovat.

 Liberecká zoo i nadále pokračuje v rozšiřování kolekce chovaných zvířat o zajímavé a unikátní druhy a návštěvníkům nově představuje vzácné a kriticky ohrožené africké ještěry gekony modré. Ti do Liberce přicestovali ze zoologické zahrady v Lipsku. Jedná se o mladé, jeden a půl roku staré sourozence.  „Naší snahou je získat další nepříbuzné jedince a vytvořit chovné páry. Gekon modrý je totiž druh, jehož početnost ve volné přírodě vlivem člověka rapidně klesá a jeho přežití na naší planetě tak může záležet právě na úspěšném a především koordinovaném chovu v lidské péči,“ říká zooložka Petra Hnidová. Chov těchto zvířat v zoologických zahradách není zcela běžný a v České republice  je kromě liberecké zoo chová pouze Zoo Plzeň.

Ve volné přírodě se gekoni modří vyskytují pouze na dvou lokalitách ve východní Tanzanii, a to v chráněných přírodních rezervacích Ruvu a Kimboza. Jedná se o malé fragmenty tropického lesa, jejichž rozloha činí přibližně 4 km2. „Kromě odlesňování za účelem ilegální těžby dřeva, zlata a drahokamů  jsou pro ně hrozbou také pytláci lovící gekony pro prodej převážně evropským a americkým soukromým chovatelům či invazivní šíření nepůvodní dřeviny cedru španělského. Ten z lesa postupně vytlačuje původní pandán, v jehož korunách gekoni modří výlučně žijí,“ vysvětluje Hnidová.

Ve volné přírodě o záchranu gekonů modrých usiluje projekt s názvem Kimboza forest gecko project, do kterého se spolu se zahájením chovu zapojila i Zoo Liberec.  Jeho cílem je zachovat přirozené prostředí gekona a zamezit jeho nezákonnému odlovu. Mezi hlavní aktivity projektu patří především spolupráce s místními komunitami na vytváření proluk proti šíření požárů v lese, pravidelném čištění pralesa od invazivního cedru a v neposlední řadě jsou také financováni strážci, kteří pomáhají zamezit pytlačení v rezervaci.  Důležitou součástí projektu je i vzdělávání a šíření osvěty. Veřejnost může projekt podpořit například nákupem tematických suvenýrů, které pro tyto účely nechala Zoo Liberec vyrobit.

Gekon získal své druhové jméno podle zbarvení těla dospělých samců, které je modré s černými pruhy na hrdle. Oproti tomu jsou samice hnědé až olivově zelené. Stejné zbarvení jako samice mají i pohlavně nedospělí nebo podřízení samečci.  Dorůstá do velikosti 6–8 cm. Jako ostatní ještěři tráví gekoni modří většinu dne prolézáním stromů a vyhledáváním potravy, kterou tvoří zejména drobný hmyz a nektar rostlin. „Našim gekonům obohacuje jídelníček kromě octomilek a drobných cvrčků i malými kousky zralého ovoce nebo dětskou neslazenou přesnídávku v BIO kvalitě,“ dodává Hnidová. Samci jsou teritoriální a každý z nich si hlídá svůj pandán, který obývá.

Více o in situ projektu
weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz