Reverse the Red

Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) a Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) vyhlásili novou osvětovou kampaň a hnutí s názvem Reverse the Red. Jeho cílem je podpořit strategickou spolupráci a přímou akci všech světových vládních i neziskových ochranářských organizací, které mají pozitivní dopad na záchranu ohrožených druhů na Zemi a společně usilují o odvrácení vymírání druhů na naší planetě. Název hnutí „Reverse the Red“ by se dal volně přeložit jako zastavení narůstání počtu druhů vedených na mezinárodním Červeném seznamu ohrožených druhů (The IUCN Red List). Na něm je aktuálně uvedeno přes 150 300 druhů, z nichž více než 31 000 je ohroženo vyhubením.

V rámci této kampaně byl vyhlášen také Mezinárodní den Reverse the Red Day, který připadá na 7. února. Tento jsou den ochranářské instituce z celého světa vybízeny, aby veřejnosti představily své úspěšné ochranářské aktivity. I Zoo Liberec je do hnutí zapojena a příběhy o významných a mezinárodně uznávaných aktivitách, kterými výrazně přispěly k záchraně ohrožených druhů na naší planetě.

Tým ze Zoo Liberec znovuobjevil vzácného indonéského pěvce loskutáka niaského, který byl několik let vědci považován za v přírodě vyhubeného.

Do volné přírody evropských velehor jsme vypustili již 12 mláďat orlosupů bradatých.

České expedici pod vedením libereckého zoologa se podařilo potvrdit výskyt vzácných zeber behřívých v ugandské rezervaci Pian Upe, kde jsou zebry bezhřívé podle dostupných informací (IUCN Red List) vyhubeny.

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz