Příkladem propojování ochrany ohrožených druhů v lidské péči (ochrana ex situ) a ochrany druhů v jejich přirozeném prostředí (ochrana in situ), je návrat orlosupa bradatého zpět do alpské přírody. Zde se díky moderním zoologickým zahradám a dalším ochranářským institucím daří v rámci repatriačních programů (návrat divokých druhů do volné přírody) přispívat k zachování biologické  rozmanitosti a zároveň pomáhat obnovovat funkčnost ekosystému, který byl lidskou činností poškozen.

 

Orlosup bradatý

Na počátku 19. století byl orlosup bradatý v evropských  horách  vyhuben.  Ochranářské  organizace se však rozhodly tohoto majestátního dravce na náš kontinent znovu navrátit, a tak v roce 1978 vznikl  mezinárodní  repatriační  projekt  „Návrat  orlosupa  bradatého  do  Alp“.  Do  projektu  je  zapojeno přes 35 evropských zoologických zahrad, správy  národních  parků  v  Alpách,  Světový  fond  na  ochranu  přírody  (WWF)  a  speciální  chovné  stanice  pro  orlosupy.  V  rámci  zoologických  zahrad je pro orlosupy bradaté  zřízen Evropský záchovný program (EEP), který koordinuje přesuny chovných  zvířat  mezi  institucemi.  Hlavním  cílem  je rozmnožovat dospělé orlosupy v lidské péči a jejich  mláďata  navracet  do  přírody.  V  roce  1986  byli v rakouských Alpách vypuštěni první jedinci. Po 11 letech se repatriovaným dravcům podařilo úspěšně vyvést první mláďata.

 

Chov orlosupa v Liberci 

Zoo  Liberec  začala  chovat  orlosupy  bradaté  v  roce  1993,  první  mládě  úspěšně  odchovala  v  roce 2002. Jednalo se o samce, který se jako první  orlosup  ze  Zoo  Liberec  vypustil  v  rakouských  Alpách.  Od  té  doby  jsou  odchovaná  mláďata  v  naší  zoo  do  repatriačního  programu  zapojena  pravidelně. V Liberci se rozmnožuje i mladý pár, jejichž  první  mládě  bylo  v  roce  2019  vypuštěno  do alpské přírody ve Francii. Zároveň se jednalo o naše 24. mládě a 14. mládě z liberecké zoo vypuštěné zpět do volné přírody. 

 

Repatriační proces

Mláďata  jsou  vypouštěna  obvykle  ve  věku  4 –  5  měsíců, kdy ještě neumějí létat. Před vypuštěním do volné přírody dostane mladý orlosup identifikační kroužek, jsou mu obarveny některé letky (pro snazší rozpoznání na obloze) a někteří jedinci dostanou na záda GPS vysílačku. Ve speciální dřevěné bedně je vynesen do předem připraveného umělého hnízda v horách, kde jej vypustí. Po dobu několika týdnů mu ochránci nosí do hnízda potravu. Dravec se mezitím postupně rozlétá, seznámí se s okolním prostředím a naučí se shánět si sám potravu.

 

Orel mořský a skalní

První liberecké mládě chovného páru orla mořského bylo vypuštěno v roce 2001 do volné  přírody  v  Izraeli.  O  4  roky  pozdě-ji k němu přibyla další dvě mláďata. Druhý  druh,  mladý  orel  skalní  odchovaný  v  zoo  byl  v  roce  2015  vypuštěn  v  Odérských vrších v rámci projektu „Návrat orlů skalních  do  ČR“.  Smyslem  a  cílem  projektu  bylo  vrátit  orla  skalního  jako  hnízd-ní druh do přírody ČR, kde byl na přelo-mu  19.  a  20.  století  člověkem  vyhuben.  (více na www.csopnj.cz) 

 

Hlavní organizace zabývající se ochranou orlosupa: The Vulture Conservation Foundation 

 

Odkaz na dokumentární film o návratu orlosupů do volné přírody z přírodovědného cyklu Češi zachraňují:

Češi zachraňují

Chci podpořit projekt

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz