Pomáhej přírodě i ty

Naše životy a okolnísvět jsou úzcepropojeny. Jsme schopni cestovat z jednoho konce světa na druhý během pár hodin a máme k dispozici výrobky, jejichž části pochází z různých koutů planety. To vše a nejen to, podtrhuje skutečnost, že i naše každodenní rozhodnutí mohou ovlivňovat co se děje nejen u nás, ale i v jiných zemích daleko za našimi hranicemi. Země ani její zdroje nejsou neomezené, a pokud chceme žít mezi sebou a s přírodou v harmonii, budeme se muset zaměřit na náš způsob života. Zamyslet se, zda vše co děláme, je opravdu potřeba a zda by se něco z toho potřebného dalo dělat šetrněji k životnímu prostředí.

V následujícím textu nabízíme v jednotlivých tématech tipy, jak se k některým výzvám dnešního života postavit. V každém tématu určitě každý z nás najde něco, co se nás více či méně dotýká a pokud alespoň pár z těchto návrhů začleníme do našeho každodenního života a změníme způsob svého chování, může to naší planetě ulehčit. Na každém totiž záleží.

Nejdůležitější však pro každého z nás zůstává být všímavý, ověřovat si informace, a ty ověřené poté sdílet dalším lidem. Pokud to je možné, být aktivní – účastnit se akcí na šíření osvěty, pomoci při obnově nějakého biotopu v okolí, zúčastnit se akce na úklid obce a podobně. Žijeme tu společně a to i s přírodou, a pokud se sobě navzájem i přírodě budeme věnovat, tak pro nás i příští generace, bude „život pestřejší“.

Biodiverzita

Biodiverzita

Biodiverzita, nebo-li rozmanitost všech žijících organismů na Zemi, je základním kamenem stabilního ekosystému. Bohatost organismů zajišťuje odolnost přírody vůči náhlým výkyvům a dává možnost se jednotlivým druhům i ekosystémům změnám přizpůsobit. Poslední desítky let jsme svědky rychlého úbytku druhů a jejich populací po celém světě. Pomoci biodiverzitě může však téměř každý z nás, a to především na zahradách, o které se staráme. Na zahradě máme totiž spousty možností, jak biodiverzitu podpořit, oproti třeba velkým lánům polí. Nemusí to hned znamenat nechat zahradu ladem, ale dodat tam takové prvky a takovou péči, která oživí naší zahradu nejenom vzhledem, ale třeba i úsměvem nad životem, který naše zahrada okolí poskytuje.

Jak podpořit biodiverzitu v našem okolí?

 • Sekejme zahradu méně často – delší trávník vytvoří vhodé prostředí pro hmyz a další organismy a zároveň tvoří odolnějsí mikroklima proti vysychání. Rostliny také budou moci vykvést a přilákají motýly a další hmyz.
 • Sekejme kosou – předejdeme smrti velkého počtu hmyzu a ušetříme trávník spalin ze spalovacího motoru.
 • Vytvořme vodní plochu – bude sloužit jako vhodný prostor pro živočichy vázané k vodě a jako pítko pro ostatní.
 • Otevřme zahradu cestujícím živočichům – vytvořme průchodné koridory, kterými mohou procházet ježci či imigrovat žáby. Fragmentace prostředí znamená pro živočichy velkou překážku.
 • Mějme v zahradě bezúdržbový kout – prales sloužící jako úkryt pro mnoho živočichů.
 • Nechme na nějakém místě v zahradě tlející dřevo – nejlepší hmyzí hotel.
 • Hnojme kompostem – vlastní kompost je nejlepší hnojivo a zároveň poskytuje vhodné prostředí pro mnoho živočichů.
 • Mějme na zahradě původní stromy a květenu – skladba původních druhů bude tvořit vhodné prostředí pro divoké živočichy.
 • Vytvořme v zahradě úkryty pro živočichy – budky pro ptáky, netopýry, skalky pro plazy.
 • Na balkóny dejme kvetoucí rostliny.

Co nám to přinese?

 • Živou zahradu, kde se stále něco děje, a ze které můžeme mít radost.
 • Možnost pozorování a vzdělávání včetně podnětného prostředí pro děti.
 • Prostředí pro spoustu druhů organismů – možnost navýšení jejich počtů, a tím zvýšení odolnosti ekosystému.

Potraviny

Potraviny

Nabídka potravin v našich obchodech je neuvěřitelně pestrá. Za pár minut nákupu můžeme mít cizokrajné ovoce z druhé strany planety, vyhlášené argentinské hovězí, čerstvou mořskou rybu nebo jahody uprostřed naší zimy. A to vše za ceny, které si leckdo může dovolit. Tyto zázraky mají ale i jinou méně viditelnou tvář. Doprava produkuje velké množství skleníkových plynů, pastviny pro hovězí dobytek a pole na pěstování krmné sóji vznikají na místech původních pralesů, oceány trpí přelovením a množství vody v potravině je jen zlomkem toho, co bylo spotřebováno na její vypěstování. Po nešetrné zemědělské praxi zůstávají v půdě pesticidy a mizí půdní život. Když už potraviny vyrobíme, dochází často k jejich plýtvání. Přiměřené nakupování s rozmyslem může pomoci k nižšímu vlivu produkce potravin na životní prostředí.

 

Na co myslet při nakupování?

 • Nakupujme kvalitní potraviny, které neškodí našemu zdraví a jsou vypěstované či vyrobené šetrně s ohledem na životní prostředí.
 • Nakupujme potraviny s rozmyslem, jen tolik, kolik můžeme sníst, zamezíme tak jejich plýtvání (vyhazování).
 • Nakupujme potraviny se značkami „Produkt ekologického zemědělství“ (biozebra) a Fairtrade.
 • Upřednostňujme produkty české výroby.
 • Při nákupu se vyhýbejme potravinám, které obsahují palmový olej. Ten je například skrýtý i v mléčných výrobcích, jelikož krmné směsi pro dojné krávy palmový olej obsahují.
 • Omezme spotřebu masa, vyhněme se mořským rybám a plodům a preferujme české ryby.
 • Jezme sezónní zeleninu a ovoce vypěstované v našem kraji, odebírejme biobedýnky přímo od farmáře.
 • Preferujme nákup masa z malochovů – kde probíhá chov spíše podle zásad welfare (životní pohody zvířat).
 • Nakupujme potraviny bez zbytečných obalů.
 • Zjišťujme co námi kupované výrobky obsahují a jaký je původ jednotlivých složek. Například některé kosmetické prostředky obsahují tuk z vorvaně. Vyhněme se také doplňkům stravy obsahujícím žraločí chrupavku a olej.

Co nám to přinese?

 • Podpoříme naše ekozemědělce při jejich snaze o zlepšení kvality půdy a vody, zvýší se kvalita pěstovaných produktů s pozitivním vlivem na naše zdraví.
 • Snížíme náklady na dopravu potravin z celého světa a produkci skleníkových plynů.
 • Snížením množství zvířat chovaných pro maso a velikosti plochy potřebné pro jeho krmení zmírníme klimatickou změnu a zachováme více prostoru pro divokou přírodu.
 • Omezením spotřeby palmového oleje se můžeme podílet na zastavení kácení deštných pralesů ve světě.
 • Omezením spotřeby masa se můžeme podílet na zastavení kácení deštných pralesů kvůli pěstování sóji, která je jednou z hlavních krmných surovin pro zvířata chovaná pro maso.
 • Menší znečištění oceánů odpadem z rybářských sítí, obnovení populací lovených ryb.
 • Podpoříme české rybníkářství.

Odpad

Odpad

Téměř každý den si kupujeme nové jídlo, případně oblečení a další potřebné zboží. V obalech se skrývá velké množství zbytečného odpadu. Stačí proto drobné změny v našem nakupování a dostaví se viditelný efekt. Naším cílem by mělo být vytvořit co nejméně odpadu, což znamená redukovat jednorázové produkty, které se ihned stanou odpadem. Pokud už nějaký odpad vytvoříme, je potřeba ho správně vytřídit, aby se pokud možno zrecykloval. I recyklovaný výrobek má však svoji určitou životnost, proto nejlepší odpad je ten, který nevznikne, případně kompostovatelný odpad, který se pomocí přírody přetvoří v zeminu plnou živin.

Jak snížit objem odpadu a co s ním?

 • Vyhněme se zbytečným obalům a jednorázovým výrobkům.
 • Třiďme vzniklý odpad na co nejvíce dostupných složek (papír, plasty, sklo, tetrapak, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad, textil, kov, bioodpad)
 • Kompostujme, navrátíme tak živiny zpět do oběhu a o zpracování se postará příroda.
 • Využívejme papír z obou stran.
 • Používejme výrobky z recyklovatelných materiálů.
 • Nosme na nákup vlastní tašku a vlastní sáčky na ovoce, zeleninu a pečivo.
 • Hledejme věcem nové využití (RE-USE).
 • Preferujme vodu kohoutkovou před balenou.
 • Nepoužívané oblečení věnujme dobročinným second-handům.

Co nám to přinese?

 • Menší zátěž pro naši peněženku, budeme-li výrobky používat víckrát.
 • Kompostováním získáme kvalitní hnojivo pro naši zahradu či domácí květiny, které si nebudeme muset kupovat.
 • Méně odpadu znamená méně cest s odpadky k popelnicím.
 • Dobrý pocit, že nezavalíme naši planetu odpadky nebo emisemi z jejich nešetrného spalování.

Spotřeba

Spotřeba

Neustále toužíme po nových věcech, kupujeme nové oblečení, auta, elektroniku a další. Spotřebováváme velké množství energie na výrobu a dopravu těchto věcí, nakonec i na jejich likvidaci. Spoustu činností si zjednodušujeme a k tomu opět potřebujeme energii. Vše je pro planetu obrovská zátěž. Bez něčeho se neobejdeme, bez něčeho ano. Uvědomělá spotřeba a skromnost vede ke snížení této zátěže.

Jak snížit naši spotřebu?

 • Nakupujme s rozmyslem. Čím méně toho nakoupíme, tím méně se toho vyrobí.
 • Používejme dobíjecí baterie místo jednorázových.
 • Vypínejme elektrické spotřebiče, vyhněme se stand-by režimu. Nebude potřeba vyrobit tolik elektrické energie, sníží se emise skleníkových plynů.
 • Při nákupu preferujeme úsporné elektrospotřebiče, předměty se značkou ekologicky šetrný výrobek a dřevěné výrobky s logem FSC.
 • Pračku a myčku zapínejme plnou a pokud to jde pereme či myjeme na nižší teplotu.
 • K sušení využívejme větru a slunečního svitu a tepla. Tradiční sušení na šňůře je ekologičtější než používání sušičky.
 • Mějme v každé místnosti teplotu přiměřenou činnosti, kterou zde vykonáváme. Nejšetrnějším topením je teplý svetr. V zimě větrejme krátce a intenzivně. Snížíme tak vyráběnou energii a emise skleníkových plynů vznikajících při spalování.
 • Sviťme jen tam, kde je potřeba, nezapomínejme zhasnout.
 • Využívejme LED žárovky, které mají nižší spotřebu elektrické energie.
 • Obejděme se bez klimatizace. Nejlepší klimatizací jsou stromy, zelené fasády a střechy nebo žaluzie.
 • Snažme se rozbítě věci opravovat nebo jim najít další využití.

Co nám to přinese?

 • Nákupy v bazarech a second-handech jsou ekologičtější a levnější.
 • Snížení spotřeby sníží naši ekologickou stopu a příspěvek ke klimatické změně.
 • Ušetříme peníze za elektřinu a zbytečné zboží.
 • Snížíme spotřebu nerostných surovin, které se jinak ve velkém množství těží v rozvojových zemích. Narušují tam přírodně cenné oblasti, a mohou přispívat k válečným konfliktům (zlato, koltan, aj.)

Turismus

Turismus

Na celém světě přibývá lidí, kteří mají dostatek volného času i dostatek peněz, aby se mohli vydat, kamkoli se jim zachce. To je něco nebývalého stejně jako relativně levné ceny dopravy a dalších služeb. K tomu také vidíme spoustu krásný fotografií a filmů, které nás zvou na druhý konec světa. Kvalitní přírodní prostředí spolu s kulturními památkami a etnickými jedinečnostmi představuje základní zdroj pro rostoucí turismus. Populární místa lákají miliony turistů ročně a často vyžadují novou turistickou infrastrukturu, která nevratně poškozuje právě to, za čím turisté přijeli. Lokality tak postupně ztrácejí své kouzlo a prestiž a je třeba vyhledávat a otevírat další a další destinace. Jako u každé činnosti máme i tady možnost volby, kam a jak se vydat a jak zajistit, aby náš vliv na planetu byl, pokud možno, co nejmenší.

Jak být zodpovědnější při cestování?

 • Létejme co nejméně.
 • Stravujme se lokálně – podpoříme místní ekonomiku a zkrátíme přepravní trasy.
 • Využívejme malé místní penziony a hotely nebo ubytování s certifikátem o udržitelnosti provozu.
 • Atrakce vybírejme s rozmyslem – procházka se lvem, fotka s outloněm nebo jízda na slonovi jsou aktivity podezřelé z hlediska týrání zvířat nebo pytlačení.
 • Suvenýry z dovolené vybírejme s rozmyslem – informujme se, které typické suvenýry poškozují místní přírodu.
 • Cestujme se společnostmi zapojenými v International ecotourism society.
 • Používejme u moře opalovací krémy šetrné k životnímu prostředí.
 • Berme jen tištěné materiály, které skutečně využijeme a nehodíme do nejbližšího koše.
 • Vlhčené ubrousky nenechávejme v přírodě, rozkládají se velmi pomalu.
 • Vše, co si s sebou do přírody přineseme, si také odnesme.

Co nám to přinese?

 • Menší zátěž pro planetu z hlediska dopravy.
 • Udržitelnější turistiku a rozvoj i v méně rozvinutých regionech.
 • Nebudeme naší poptávkou za suvenýrem nebo fotkou s divokým zvířetem vytvářet lovecký tlak na divoké populace živočichů.
 • Návštěvou např. národního parku podpoříme místní aparát v ochraně přírody.

Doprava

Doprava

Doprava je nezbytnou součástí našeho života, ať už se jedná o dopravu osobní nebo nákladní. Vzdálenosti, které naši předkové překonávali pěšky celé měsíce, zvládneme dnes za pár hodin. Kromě všeho blaha, které našemu životu poskytuje, má však doprava i mnoho nežádoucích aspektů. Hluk, znečištění ovzduší a vibrace mají negativní vliv na lidské zdraví. Dopravní infrastruktura zabírá velké plochy měst i volné krajiny. Velké dopravní koridory fungují jako překážky pro migrující živočichy, šíření jiných, často invazních druhů, naopak urychlují. Spotřeba fosilních paliv dále zhoršuje klimatickou změnu. Naše každodenní rozhodnutí kam a jak se dopravíme je jedna z nejjednodušších cest, jak zlepšit společné životní prostředí.

Jak snížit dopady motorové dopravy?

 • Nejlepší palivo je vlastní tuk – choďme pěšky, jezděme na kole či koloběžce.
 • Využívejme hromadnou dopravu.
 • Preferujme kolejovou před silniční dopravou.
 • Využívejme auto ve více lidech.
 • Přepravujme na co nejkratší vzdálenosti – využívejme lokální výrobky.
 • Používejme on-line řešení a telefon místo osobních schůzek, na které cestujeme autem.

Co nám to přinese?

 • Méně znečištěné životní prostředí.
 • Pevnější zdraví, lepší fyzickou kondici.
 • Menší produkce skleníkových plynů.
 • Více prostoru pro lidi i přírodu.

Voda

Voda

Narodili jsme se v zemi, kde většině z nás teče voda z kohoutku. Není proto snadné si představit, že na jiných místech Země to může být jinak. Je důležité si uvědomit, že bez vody by nikdo nepřežil. Musíme se naučit ji chránit a neznečisťovat. Největším znečišťovatelem vody je člověk. Jeho přičiněním se do vody dostává nejen organický odpad ze splašků, ale i látky těžko rozložitelné, například pesticidy a chemikálie ze zemědělství. V Česku se zdá, že máme vody dostatek, opak je však pravdou. Odborníci varují, že podzemní voda ubývá. Pokud se bude v budoucnu měnit klima stejnou rychlostí jak doposud, budeme mít pravděpodobně se zajištěním vody problémy Je nutné ji využívat s rozmyslem a lépe ji zachytávat nejen v krajině, ale i v našich zahradách. Každý z nás může udělat jednu malou změnu, aby ušetřil trochu této zázračné tekutiny.

Jak neplýtvat vodou?

 • Zastavujme vodu při čistění zubů, holení, sprchování. Preferujme krátkou sprchu před koupáním ve vaně.
 • Opravme neprodleně kapající kohoutek nebo protékající záchod.
 • Na zalévání zahrádky sbírejme dešťovou vodu.
 • Při domácícm úklidu používejme čistící prostředky šetrné k životnímu prostředí.
 • Mytí svého automobilu přenechme automyčkám.
 • Používejme úsporné splachování WC.
 • Nakupujme s rozmyslem – nejvíce vody se spotřebuje při výrobě potravin i ostatního spotřebního zboží.
 • Přebytečnou vodu darujme přírodě a nevylévejme ji do odpadu.
 • Myčku a pračku zapínejme, jen když je plná.
 • Pokud je možnost při volání přírody jí také něco vrátit, učiňme tak.

Co nám to přinese?

 • Úsporu finančních nákladů.
 • Čistší vodní zdroje.
 • Ve studních, přehradách a jiných zdrojích pitné vody budeme mít dostatek vody.
weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz