Latinsky: Vicugna vicugna
Anglicky: Vicugna
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 90 cm výška v kohoutku
  • Potrava: býložravec (byliny, traviny)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: hory a horské louky
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 45–55 kg
  • Doba březosti: 330–340 dní

Domovem vikuni jsou horské oblasti Jižní Ameriky, konkrétně Peru, Bolívie, Argentina a Chile v nadmořských výškách 3 600–4 800 m. Zde vyhledávají oblasti bohaté na potravu s dostatkem vodních zdrojů, kde se živí travinami, bylinami a některými sukulenty. Většina zvířat je chráněna a chová se v přírodních rezervacích.

Vikuni jsou adaptovány na život ve vysokých nadmořských výškách. Hustá srst je chrání před extrémním chladem, jejich srdce je o 50 % větší, než tomu bývá u jiných stejně velikých sudokopytníků, jelikož se musí vyrovnávat s nedostatkem kyslíku ve vysokých výškách. Na rozdíl od ostatních divoce žijících sudokopytníku mají vikuni vyvinuté řezáky, které rostou po celý život. Dva až tři cm dlouhá srst vikuni má žlutohnědou barvu a považuje se za jednu z nejkvalitnějších vln, proto se používá k výrobě luxusních výrobků.

V dávných dobách pořádali Inkové jednou za čtyři roky hon na vikuně. Některé kusy byly zabity, ostatní zvířata se ostříhala a znovu vypustila do přírody. Zabitá zvířata patřila lovcům stejně jako hrubší část srsti. Jemnější vlnu získal náčelník.

Vikuni žijí v rodinných skupinách tvořených samcem a 5–10 samicemi s mláďaty. Rodina žije v teritoriu, které si hájí. Samice je březí 11 měsíců a rodí jedno mládě. Dožívají se 20 let.

Druh zapojen do programu EEP.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová tento druh lamy od roku 2005.

Žijí na stejném kontinentu

Hustá srst je chrání před extrémním chladem, jejich srdce je o 50 % větší, než tomu bývá u jiných stejně velikých sudokopytníků.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Bára a Míra Kozákovi 2024-12/
Ondřej Čermák 2024-12/
Rodina Blehova 2025-02/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz