Latinsky: Dracaena guianensis

Anglicky: Northern Caiman Lizard

výskyt: Jižní Amerika

  • Řád: Šupinatí (Squamata)
  • Velikost: 130 cm délka těla i s ocasem
  • Potrava: masožravec (bezobratlí – měkkýši)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropický deštný les
  • Počet mláďat: 3–10
  • Hmotnost: 3–4 kg
  • Doba inkubace: 185–196 dní

Ještěr dracéna krokodýlovitá (guyanská) získala své druhové jméno díky velkým a tvrdým šupinám (osteodermy) po těle, které můžete spatřit i u krokodýlů. Stejně jako krokodýli je i ona obojživelným druhem. Den tráví na větvích stromů nad vodou, poblíž břehů řek nebo ve vodě. Zbarvení těla je zelené, zatímco hlava bývá často červená nebo oranžová. Toto zbarvení je obzvláště patrné u samců, kteří mají širší a výrazněji zbarvenou hlavu.

Dracény žijí v tropických deštných lesích, kde je nejčastěji naleznete poblíž vodních toků a v mokřadech. Dobře šplhají po stromech a nejvíce času tráví přes den odpočinkem nebo vyhříváním se na větvích stromů nad vodní hladinou. Pokud se cítí být ohroženy, rychle skočí do vody. Jejich přirozenými predátory jsou jaguáři, hadi a krokodýli. Ve vodním prostředí se dobře pohybují díky zploštělému ocasu. Pod vodní hladinou koukají stejně jako krokodýli díky třetímu víčku mžurce, která chrání oko.

Dracény v přírodě loví bezobratlé živočichy, a to především plže s ulitou. Také si však pochutnají na škeblích, racích a občas i želvách. Díky silným plochým zubům mohou rozdrtit tvrdé skořápky, ulity a krunýře, které vyplivnou a sežerou měkký vnitřek.

V přírodě jsou dospělé dracény samotářská zvířata, samci se samicemi se vyhledávají pouze v období rozmnožování. Samice klade několik vajec, obvykle 3–10, do termitišť, kde je pro ně ideální teplota a vlhkost. Z vajec se líhnou mláďata po 5–6 měsících. Mladí jedinci dosahují pohlavní dospělosti ve 3 letech.

Divoce žijící populace dracén je stabilní a není v současné době v bezprostředním ohrožení vyhubením. Nejvíce ji však v některých částech výskytu ohrožuje odlesňování a ztráta životního prostředí. V minulosti byla ve velkém lovena pro využití kůže v oděvním průmyslu. Naštěstí je tento komerční lov od 70. let v Amazonii zakázán.

Žijí na stejném kontinentu

Díky silným plochým zubům mohou rozdrtit tvrdé skořápky, ulity a krunýře, které vyplivnou a sežerou měkký vnitřek.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se

přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé

druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale

ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům,

které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které

čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům,

které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený

(Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro

zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Adam Lysičan, 2024-02/
Denso Nákup, 2024-04/
Kozderovi, 2024-10/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz