Latinsky: Cruziohyla craspedopus

Anglicky: Fringed Leaf Frog

výskyt: Jižní Amerika

  • Řád: Žáby (Anura)
  • Velikost: 5–59 cm
  • Potrava: bezobratlí (hmyz)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: primární deštný les
  • Počet mláďat: 14–21 v jedné snůšce

Listovnice třásnité se vyskytují v primárních deštných lesích nížin, a to v několika státech Jižní Ameriky. Jedná se o Brazílii, Kolumbii, Ekvádor, Kostariku, Honduras a Peru. Tento druh žáby dává přednost vyšším patrům deštného lesa, níže slézá pouze v období rozmnožování. Dospělí jedinci se obvykle páří v dutinách stromů, v místech, kde je zachycená voda. Zde se také vyvíjí pulci v mladé žabky. Dospělé listovnice se mohou pářit i na zemi v malých vodních nádržích.

Jak již napovídá druhový název žáby, jedná se o velmi unikátního obojživelníka, který má na zadních končetinách kožní třásnité výrůstky. Svrchní část těla žáby je zelená, posetá světle zelenými a nepravidelnými skvrnkami. Oproti tomu jsou boky a spodní část těla výrazně žluté. Pokud žába odpočívá na listu, připomíná hrot šípu.

Ve své domovině v Amazonii je listovnice nejvíce ohrožena odlesňováním.

O našem chovu:
Pralesničky chová Zoo Liberec od roku 2023.

Žijí na stejném kontinentu

Pokud žába odpočívá na listu, připomíná hrot šípu.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz