Latinsky: Tolypeutes matacus
Anglicky: Southern Three-Banded armadillo
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Chudozubí (Xenarthra)
  • Velikost: 20–27 cm tělo, 5–6 cm ocas
  • Potrava: hmyz (mravenci, termiti), ovoce
  • Aktivita: převážně noční
  • Biotop: travnaté oblasti, mokřady, suché lesy
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 1–1,6 kg
  • Doba březosti: 120 dní

Pásovec kulovitý se vyskytuje v travnatých oblastech a mokřadech poblíž suchých lesů v Jižní Americe, a to ve státech Argentina, Bolívie, Brazílie a Paraguay. Patří mezi nejmenší žijící pásovce. Malý vzrůst společně s nevýrazným zbarvením a převážně noční aktivitou z něho činí nenápadného tvora, kterého je obtížné spatřit.

Pásovce v přírodě, kromě člověka, nejvíce ohrožují šelmy. Pokud se mu nepodaří rychle utéct do úkrytu, zvolí si jinou strategii, a to svinutí do koule. Pásovci mají totiž vyvinutý kostěný krunýř, který navíc kryje vnější vrstva z rohoviny. Tvrdými štíty má pásovec kulovitý krytou i hlavu a ocas. Na břiše mu rostou tuhé štětiny. Tato ochrana je velmi efektivní, protože dokonale chrání jeho měkké části těla.

Na rozdíl od většiny druhů pásovců, pásovec kulovitý dává přednost před hlouběním vlastních nor úkrytu v opuštěném doupěti po mravenečníku velkém nebo odpočívá v husté vegetaci.

Pásovec je převážně hmyzožravý. Obvyklou potravu v přírodě tvoří bezobratlí živočichové, zejména mravenci, termiti a rád si pochutná i na larvách brouků nebo třeba zralém ovoci.

Pásovec kulovitý je samotářské zvíře. Pouze v období rozmnožování je možné pozorovat více jedinců pohromadě. Obvykle se jedná o několik samců pronásledujících samičku. Samice rodí většinou jedno mládě, které je zpočátku slepé (okolo 22 dní). Vyvíjí se však velmi rychle a po 72 dnech je už zcela samostatné. Pohlavně dospívá okolo jednoho roku života.

Tento druh je ve své domovině nejvíce ohrožen ničením životního prostředí, lovem pro maso a obchodem se zvířaty.

O našem chovu:
Pásovec je během zimní sezony umístěn v zázemí. V letních měsících ho naleznete v pavilonu opů.

Žijí na stejném kontinentu

Pásovec kulovitý se v lidské péči dožívá i více než 30 let.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Hana Zapadlová 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz