Latinsky: Myrmecophaga tridactyla

Anglicky: Giant Anteater

výskyt: Střední a Jižní Amerika

  • Řád: Chudozubí (Xenarthra)
  • Velikost: 100-130 cm délka těla, 40-60 cm ocas
  • Potrava: myrmekofág (mravenci, termiti)
  • Aktivita: denní i noční v závislosti na prostředí
  • Biotop: tropický les, pampy
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 35-60 kg
  • Doba březosti: 160-184 dní

Mravenečník velký, též zvaný tříprstý, je obyvatelem tropických lesů a travnatých krajin, které se nazývají pampy. Jeho domovem je Střední a Jižní Amerika, zejména státy Argentina, Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Nikaragua, Honduras, Panama a Venezuela.

Na rozdíl od jiných mravenečníků žije výhradně na zemi. Typický je pro něj malý obličej s protáhlým čenichem, ve kterém se nenachází ani jeden zub a který je opatřen až 60 cm dlouhým jazykem. Dále je pro něj charakteristický dlouhý huňatý ocas a mohutné přední pětiprsté končetiny, kde jsou tři prostřední prsty porostlé dlouhými drápy (odtud název druhu).

Mravenečník je samotářské zvíře a dospělí jedinci se setkávají pouze za účelem rozmnožování. Samice rodí po půlroční březosti jedno mládě. To se po narození vyšplhá na matčin hřbet, kde se pevně chytí dlouhé srsti. Samice ho vozí až po dobu jednoho roku, než se malý mravenečník začne osamostatňovat. Pohlavně dospívá ve dvou letech.

Mravenečníci jsou potravní specialisté, kteří se živí hmyzem, a to mravenci a termity. Jejich tělo je dobře vyvinuto pro úspěšný lov. Mají výborný čich, dlouhý jazyk s lepkavými slinami, kterým při sběru potravy rychle kmitají, a silné drápy sloužící k rozrývání nalezeného hnízda hmyzu. Mravenečník nikdy nevyžere celé hnízdo naráz, ale během dne si jich obejde několik.

Tento největší zástupce mravenečníků je v přírodě ohrožen především ztrátou životního prostředí, lovem pro maso, trofej a chov v domácnostech, nedostatkem potravy a často také hynou na silnicích pod koly aut.

Zařazen do programu EEP.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová jednoho samce, který k nám přicestoval v létě roku 2017 z maďarské Zoo Sóstó, a jednu samici, která přijela na konci března letošního roku 2018 ze Zoo Budapešť. První mládě se narodilo koncem února roku 2020.

Žijí na stejném kontinentu

Mravenečníci jsou potravní specialisté, kteří se živí hmyzem, a to mravenci a termity.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Jiří Karásek, Matyáš a Šimon Brabcovi, 2024-05/
Škardová Šárka, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz