Latinsky: Falco sparverius
Anglicky: American kestrel
výskyt: Severní a Jižní Amerika
  • Řád: sokoli (Falconidae)
  • Velikost: cca 30 cm
  • Potrava: ještěrky, malí ptáci, myši, hmyz
  • Aktivita: denní
  • Biotop: lesy, prérie
  • Počet mláďat: 3–7
  • Hmotnost: 120–160 g

Poštolka vrabčí je rozšířená na obrovském území téměř celé Severní a velké části Jižní Ameriky. Jejím domovem jsou lesy i prérie. Je schopná zahnízdit v dutinách stromů, útesů nebo i budov. Ptáci hnízdící na severu Spojených států a v Kanadě na zimu migrují na jih.

Poštolka vrabčí je nejmenší a nejrozšířenější sokolovitý dravec v Severní Americe. Samičky jsou větší než samci, mohou vážit až o dvacet gramů více. Poštolky vrabčí jsou charakteristické svým pestrým zabarvením. Samci mají šedomodrá křídla s černými skvrnami, červenohnědý hřbet, spodina těla je bílá s černými tečkami. Také ocas je červenohnědý s černým pásem, může být zakončený bílou špičkou. Samice mají červenohnědý hřbet i křídla s černými proužky. Fyzicky jsou poštolky vrabčí štíhlejší a méně svalnaté než větší sokoli. Přesto mají silné drápy a zobák a unesou kořist, která může být stejně těžká nebo těžší než ony. Mají velice energeticky úsporný způsob lovení, kdy kořist vyhledávají ze země i ze vzduchu. Jedná se o dobře zavedený druh, který se vyvinul do sedmnácti poddruhů. Jeho úspěšnost spočívá v širokém výběru potravy, konzumuje hmyz, ještěrky, malé ptáky i hlodavce.

Žijí na stejném kontinentu

Samice snáší 3 až 7 vajec, o které se stará i samec. Je to samotářský pták, k ostatním jedincům svého druhu se přidává jen během hnízdění.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz