Latinsky: Hyalinobatrachium valerioi

Anglicky: La Palma Glass Frog

výskyt: Jižní Amerika

  • Řád: Žáby (Anura)
  • Velikost: 2–2,5 cm
  • Potrava: bezobratlí (hmyz)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: tropický deštný les, mokřady
  • Počet mláďat: 35 vajíček v jedné snůšce

Většina rosněnek jsou zeleně zbarvené drobné žabky, které se vyskytují od Střední Ameriky přes Venezuelu, Bolívii, Argentinu a jižní Brazílii. Díky svým jedinečným tělesným vlastnostem patří mezi pozoruhodné obojživelníky, kteří se těší zájmu nejen vědců, ale také laické veřejnosti. Rosněnka Valeriova se vyskytuje v tropických deštných lesích v Kolumbii, Kostarice, Ekvádoru a Panamě. S největší pravděpodobností ji spatříte na vegetaci poblíž potoka.

Rosněnky (Centrolenidae) patří mezi tzv. skleněné žáby, které jsou charakteristické průsvitnou kůží, a to zejména na břiše, takže můžete spatřit jejich vnitřní orgány. Pokud tyto drobné žabky spí, jsou skoro neviditelné. Zmíněný unikátní jev je dán tím, že se velké množství krve v těle odpočívající žáby uloží do jater. Po probuzení se krev rozlije po celém těle a žabka je pro lidské oko lépe spatřitelná. V kůži žab je přítomen unikátní pigment, který odráží infračervené záření stejné vlnové délky, jako je tomu i u rostlin. Tato adaptace pravděpodobně způsobuje jejich maskování na listech. Rosněnky mají také zelené kosti díky přítomnosti zelených žlučových solích v těle.

Rosněnky jsou noční druhy žab, přes den obvykle odpočívají na listech rostlin. Samečci jsou vysoce teritoriální a svá území si vymezují voláním. Pokud hlas majitele území neodradí rivala, může dojít k fyzickému napadení. Samečci jiným typem hlasu lákají samičky k páření v období dešťů. Následně samičky kladou vajíčka v rosolovitých obalech na kameny nebo na spodní stranu listů nad potokem. Časté bývá hlídání snůšky samečkem, ale jsou známy druhy, kde hlídají i samičky. Sameček si hlídá snůšku a zároveň láká další samičky k páření. Na jednom listu tak může hlídat několik snůšek od různých samiček. Sameček vajíčka hlídá i přes noc a zvlhčuje je vyprazdňováním močového měchýře. Z vajíčka se po několika dnech vylíhne larva, která spadne přímo do potoka, kde se zavrtá do dna.  Ve vodě dokončí svůj vývoj v malou žabku.

Dospělá rosněnka Valeriova svým zbarvením napodobuje snůšky vajíček na listu. Přední část těla má žluté puntíky a malé černé tečky na zelené kůži. Jedním z hlavních predátorů vajíček jsou vosy, a pravděpodobně se tak jedná o strategii vůči těmto nebezpečným bezobratlým. Dospělý sameček dokáže ubránit svojí snůšku vajíček před nezvanými hosty, kterými si někdy zpestří i svůj jídelníček.

Žijí na stejném kontinentu

Rosněnky jsou noční druhy žab, přes den obvykle odpočívají na listech rostlin. Samečci jsou vysoce teritoriální a svá území si vymezují voláním.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz