Latinsky: Ceratophrys cranwelli

Anglicky: Cranwell’s Horned Frog

výskyt: Jižní Amerika

  • Řád: Žáby (Anura)
  • Velikost: 8–13 cm
  • Potrava: bezobratlí (hmyz), menší obratlovci
  • Aktivita: noční
  • Biotop: mokřady, travnaté oblasti
  • Počet mláďat: až 1 200 vajíček v jedné snůšce

Rohatka Cranwellova je robustní a velký druh tropické žáby, který žije v geografickém regionu Gran Chaco. Tento region se rozprostírá ve státech Argentina, Bolívie, Brazílie a Paraguay. Rohatky se vyskytují v okolí efemerních vodních nádrží.

Mimo období dešťů tráví žáby většinu dne zahrabané v substrátu a vyčkávají na svoji kořist, až se k nim přiblíží podobně, jako loví například zmije písečná. Rohatky mají velikou tlamu, a tak dokáží ulovit i menší obratlovce – hlodavce, drobné plazy nebo jiné žáby. K následnému znehybnění a usmrcení kořisti jim pomáhají ostré zuby v horní čelisti.

Pojmenování žába získala díky kožovitým výrůstkům nad očima, které připomínají růžky.

Žijí na stejném kontinentu

Rohatky mají velikou tlamu, a tak dokáží ulovit i menší obratlovce – hlodavce, drobné plazy nebo jiné žáby. K následnému znehybnění a usmrcení kořisti jim pomáhají ostré zuby v horní čelisti.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz