Latinsky: Cebuella pygmaea pygmaea
Anglicky: Pygmy marmoset
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Primáti
  • Velikost: 19–38 cm délka těla s ocasem
  • Potrava: potravní specialista  (míza, nektar, ovoce a hmyz)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropické deštné lesy
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 0,12–0,14 kg
  • Doba březosti: 119–142 dní

Kosman zakrslý je nejmenší primát, který se vyskytuje v tropických deštných lesích poblíž řek ve státech Brazílie, Kolumbie, Ekvádor a v Peru. Dokázal si navyknout i na okraje zemědělských polí a bambusové houštiny.

Kosmani zakrslí se pro svou subtilnost stávají častým terčem dravců a hadů. Jsou velmi mrštní a dokáží doskočit i do vzdálenosti 5 m. Většinu života tráví na stromech a na zem slézají jen za potravou. Sají mízu ze stromů, nektar z rostlin, pochutnají si na ovoci a loví nejrůznější hmyz a malé obratlovce.

Žijí v párech nebo v malých skupinkách tvořených jednou samicí, mláďaty a obvykle dvěma samci, z nichž jeden je dominantní a hlídá si samici. Dominantní postavení má v páru nebo ve skupině samice. Samice rodí nejčastěji dvě, zřídka tři mláďata. Pečuje o ně samec, který je nosí na zádech. Samice je pouze krmí. Mláďata dospívají ve dvou letech. V lidské péči se pak mohou jedinci dožít i 11 let.

V přírodě je tento druh nejvíce ohrožen kácením deštných lesů a odchytem pro chov jako domácí mazlíček.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová kosmany zakrslé od roku 2012.  V zimním období jsou umístěni v zázemí zoologické zahrady.

Žijí na stejném kontinentu

Kosmani zakrslí se pro svou subtilnost stávají častým terčem dravců a hadů.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Stanislav Krupka 2025-02/
Rodina Kobrlova, 2025-05/
Petr Gujda, 2025-05/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz