Latinsky: Otaria byronia

Anglicky: South American Sea Lion
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 230–280 cm délka těla
  • Potrava: masožravec (ryby, hlavonožci, korýši)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: moře a pobřeží
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 140–250 kg
  • Doba inkubace: 333–340 dní

Lachtan hřivnatý se přirozeně vyskytuje na pobřeží Jižní Ameriky, kde vyhledává  vody s písečným plážemi. Své jméno získal lachtan podle prodloužené srsti na krku, která vytváří dojem hřívy. Samec dorůstá velikosti až 2,5 m a váhy 250 kg. Samice je menší a dosahuje hmotností okolo 140 kg.

Lachtani žijí v koloniích čítajících až několik set jedinců. V době rozmnožování samci vylézají na souš první, utkají se o nejstrategičtější místa, na kterých se později usadí samice, které vytvoří pro vítězného samce harém. Do jednoho harému může samec nashromáždit kolem dvaceti samiček, ti zdatnější dokonce ještě více. V této době využívají zásobu podkožního tuku a vůbec nepřijímají potravu. Samice je březí 333–340 dní, poté rodí jedno mládě o velikosti 85 cm a váze 10–15 kg. Samice má schopnost svou březost pozastavit (tzv. odložená nidace), tak aby bylo mládě přivedeno na svět pro ni v ideální dobu.

Hlavní složku potravy tvoří ryby, dále i hlavonožci, korýši nebo tučňáci. Ve svém žaludku mají lachtani kameny, které jim pomáhají rozmělňovat potravu. Pro svoji kůži a z obav rybářů o zničení rybích populací, byl lachtan v minulosti hromadně vybíjen. V současné době se počet jedinců stabilizoval. K jejich přirozeným nepřátelům patří hlavně žraloci a kosatky.

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu:
Lachtany hřivnaté chová Zoo Liberec od roku 1975.  V současnosti je v zoo pouze jeden samec..

Žijí na stejném kontinentu

Lachtani hřivnatí se dožívají až 25 let.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Třída 7. B. ze ZŠ Lesní, 2024-06/
Ivan, Petra a Radim Fantovi, 2024-06/
Johanka, Adélka a Terka S., 2024-10/
Angela a Tomáš, Santiago de Chile, 2024-12/
Filip Millon, 2025-03/
Roman Kupka, 2025-03/
Petr Jindra, 2025-04/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz