Latinsky: Leopardus wiedii
Anglicky: Margay
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 50–72 cm tělo, 35–49 cm ocas
  • Potrava: masožravec (hlodavci, ptáci, bezobratlí)
  • Aktivita: soumračná a noční
  • Biotop: tropické deštné lesy, opadavé listnaté lesy
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 3–9 kg
  • Doba březosti: 76–85 dní

Margay, nebo-li ocelot dlouhoocasý žije v tropických lesích a v křovinatých oblastech od Mexika po Jižní Ameriku. Tento druh malé kočkovité šelmy je vázán na les. Většinu času tráví v korunách a větvích stromů. Je velmi mrštný a jeho pružné zadní končetiny mu umožňují úplně se přetočit a pevně se zachytit kůry. Díky tomuto přizpůsobení dokáže lézt po kmeni stromu hlavou dolů. Stejná dovednost byla pozorována ještě u levharta obláčkového. Při pohybu na stromech ocelotovi pomáhá i jeho dlouhý ocas.

Margay je samotářské teritoriální zvíře se soumračnou a noční aktivitou. Své teritorium si značkuje močí nebo škrábanci na zemi a větvích. Přes den většinou odpočívá na těžko dostupných větvích stromů nebo v liánách.

Pouze po dobu rozmnožování se na chvíli vyhledávají a setkávají dospělí jedinci opačného pohlaví. Samice v estru láká samce naříkavým voláním. On jí odpovídá rovněž voláním a zároveň rychle třese hlavou ze strany na stranu. Samice rodí po téměř 3měsíční březosti 1, výjimečně 2 mláďata. Potomci začínají vidět přibližně po 14 dnech od porodu. Sedm týdnů od narození už přijímají tuhou stravu. Ve stáří jednoho roku až roku a půl pohlavně dospívají.

Ocelot stromový je především masožravec, jehož jídelníček tvoří menší savci, občas ptáci nebo plazi a bezobratlí živočichové. Svoji kořist loví na stromech i na zemi. Stravu si zpestřuje ovocnými plody nebo trávou, která mu pomáhá při trávení. Margay dokáže napodobovat zvuky své občasné kořisti –  drápkaté opičky tamarína pestrého, aby ji nalákal a snáze ulovil.

Ve své domovině je margay nejvíce ohrožen ztrátou životního prostředí, a to kácením lesů.

O našem chovu:
Margay je v Zoo Liberec k vidění od roku 2020

Žijí na stejném kontinentu

Margay je samotářské teritoriální zvíře se soumračnou a noční aktivitou.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Kaššovic Václav, 2024-06/
Draslarová Dana, 2024-07/
Jan, Dominik, Veronika a Naďa Pánkovi, 2024-08/
Adéla Šafaříková, 2024-12/
Matyáš Matějka, 2024-12/
Barbora Hájek Žůrková, 2025-01/
Plotnikova Larisa, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz