Latinsky: Tapirus terrestris
Anglicky: Brazilian Tapir
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
  • Velikost: 170–200 cm délka těla
  • Potrava: býložravec (tráva, rákos, ovoce)
  • Aktivita: denní/noční
  • Biotop: nížinný a bažinatý tropický les
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 225–250 kg
  • Doba březosti: 400 dní

Tapír jihoamerický obývá nížinné tropické lesy Jižní Ameriky v oblasti východně od And. Preferuje nížinné a bažinaté lesy poblíž vodních toků, kam se v případě nebezpečí může ukrýt. Je totiž i přes svůj mohutný vzhled dobrý plavec, který se dokáže potápět.

Tapíři jsou samotářská zvířata, která se sdružují pouze v období páření a v době odchovu mláďat. Samice jsou březí přibližně 400 dní, poté rodí jedno mládě vážící 4–7 kg. Mládě je první měsíce svého života zbarveno jinak než dospělí jedinec. Má tmavě hnědou srst s bílými skvrnami a pruhy. Mládě zůstává se samicí další rok, než se osamostatní.

Stejně jako ostatní lichokopytníci jsou tapíři býložravci. Na pastvu vychází v noci, kdy vyhledávají rostlinnou potravu, jako je listí ze stromů a keřů, různé plody, popřípadě i vodní rostliny.

Ve své domovině je tento druh nejvíce ohrožen ztrátou životního prostředí kácením lesů, lovem a srážkami s auty.

 

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec začala chovat tapíry jihoamerické v roce 2013, a to tři jedince (dva samce a jednu samici), kteří přijeli ze Zoo Praha. Naneštěstí jeden samec uhynul a dva zbylí jedinci byli zanedlouho opět transportování, buď zpátky do pražské zahrady, nebo do ciziny.

Po dvouleté přestávce se zoo vrátila k chovu těchto jihoamerických lichokopytníku, kdy do zahrady připutoval sameček ze zoo v německém Krefeldu. V roce 2016 mu začal dělat společnost samec  ze Zoo Brno.

Žijí na stejném kontinentu

I přes svůj mohutný vzhled je dobrý plavec, který se dokáže potápět.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Lady Clementine 2024-12/
Ing. Miroslava Loudová, 2024-12/
Kaššovic Václav, 2024-12/
Filípek a Django 2025-03/
Hana a Tereza Šimralovy, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz