Latinsky: Spheniscus humboldti
Anglicky: Humboldt Penguin
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Tučňáci (Sphenisciformes)
  • Velikost: 65–70 cm délka těla
  • Potrava: masožravec (ryby, olihně)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: moře a jeho pobřeží
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 3,5–7 kg
  • Doba inkubace: 40–42 dní

Tučňák Humboldtův je dnes jedním z nejohroženějších druhů tučňáků. Hnízdí pouze na západním pobřeží Jižní Ameriky, na skalách a útesech v Peru a v Chile. Zde obývá chladný, ale na ryby bohatý Humboldtův proud.

Není schopen letu a po souši se pohybuje velmi neobratně. Ve vodě však dokáže vyvinout rychlost až 35 km/h. Křídla mu při plavání slouží jako pádla, ocas jako kormidlo. Má husté peří, o které musí dobře pečovat a promašťovat je produktem tukové žlázy.

Žije v koloniích v trvalých párech. Tučňáci se mohou rozmnožovat celoročně, nejčastěji v měsících od května do července a od září do prosince. Hnízda jsou ve skalních trhlinách nebo norách. Samice snáší 1–2 vejce, z kterých se po 40–42 dnech líhnou mláďata v prachovém šatu. Mládě po vylíhnutí váží 60 g. Po 10 týdnech života dosáhnou váhy 4 kg. V této době začnou pelichat a nejsou dále krmena rodiči. Ve stáří 100 dnů jsou již přepeřená do definitivního šatu mladých a váží kolem 3 kg. Až teprve ve stáří 35 týdnů začíná jejich váha stoupat. Teprve tehdy se začínají učit lovit mořské ryby. Šat mladých se liší od šatu dospělých, kterého dosáhnou až ve věku 2–3 let. Dožívají se 20 let.

Tučňáci se živí mořskými rybami, olihněmi a korýši, které chytají ostrým zobákem. Denní spotřeba činí 400g ryb. Jejich velkým nepřítelem jsou (kromě člověka) kytovci a ploutvonožci.

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu: 

Zoologická zahrada Liberec začala chovat tučňáky Humboldtovi v roce 1982.

Žijí na stejném kontinentu

Tučňáci Humboldtovi se dožívají až 20 let.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Tomáš Matějka, 2024-05/
Frühaufová Monika, 2024-05/
JKL Vlčkovi, 2024-06/
Fanoušci Červeného trpaslíka, 2024-08/
Radim Venglor, 2024-08/
Martina a Jan Vokálovi, 2024-10
Beránek Jakub 2024-11/
Jonáš Havlík 2024-11/
Lukáš Nevrlý 2024-11/
Lilly K. Kuthan, Jon Lock 2024-12/
Jadwiga a Václav Koublovi, 2025-02/
Klára Plšková, 2025-03/
Pája, Majda, Kuba, Fanda a Toník Kuželovi, 2025-04/
Petra Holinová, 2025-04/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz