Latinsky: Saguinus oedipus
Anglicky: Cotton-headed Tamarin
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Primáti (Primates)
  • Velikost: 60 cm délka těla s ocasem
  • Potrava: všežravec (ovoce, nektar, hmyz, ptáci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: nížinný opadavý les
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 0,4–0,45 kg
  • Doba březosti: 140 dní

Drápkatá opička tamarín pinčí je také nazývána Lisztova, pro svou hřívu, připomínající vlasy hudebního skladatele. Obývá nížinný opadavý les a lesy do výšky 1500 m n. m. na pobřeží Karibského moře v Kolumbii. Vymezují si zde teritorium okolo 10 ha, přes den nacestují i více než kilometr. Na noc se uchylují do korun stromů. Vydávají zvuky podobné ptačímu zpěvu.

Tamarín je společenským zvířetem. V rodinném společenství 3 – 13 zvířat pomáhají rodičům s péčí o sourozence odrostlá mláďata i další členové. Samice je březí 140 dní, poté rodí jedno mládě nebo dvojčata. Samička je nosí na zádech první dva týdny, pak úkol předává samci a pouze je krmí. Opičky pohlavně dospívají v 18 měsíci stáří. Tamaríni se dožívají až 15 let.

Živí se převážně plody, semeny a mízou stromů. Z živočišné potravy vyhledávají drobné živočichy, jako je hmyz, ptáčata, mláďata malých savců nebo ptačí vejce.

Kvůli masivnímu odlesňování a kultivaci krajiny jsou ohroženi vyhubením. V minulosti byli rovněž loveni pro komerční obchod se zvířaty a pro biomedicínské účely. V současné době se odhaduje stav populace v přírodě na 7400 jedinců.

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová tyto drápkaté opičky od roku 2010.

Žijí na stejném kontinentu

Samička  nosí mládě na zádech první dva týdny, pak úkol předává samci a pouze je krmí.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Nejedlík Matyáš Libor, 2024-08/
Plotnikova Larisa, 2024-03/
Ing. Zuzana Povšíková, 2024-04/
Krupka Stanislav, 2024-05/
Jana Rulcová 2025-02/
Alice a Jiří Maštálkovi 20245-02/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz