Latinsky: Triprion petasatus

Anglicky: Yucatecan Casque-headed Treefrog

výskyt: Yucatánský poloostrov

  • Řád: Žáby (Anura)
  • Velikost: 4,8–7,5 cm
  • Potrava: bezobratlí (hmyz)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: poloopadavé lesy, savany
  • Počet mláďat: 1–25 vajíček v jedné snůšce

Víčkovnice yucatánská, jak napovídá její druhový název, žije na Yucatánském poloostrově. Ten se rozprostírá v jižním Mexiku, Belize a Guatemale. V Guatemale zasahuje až do centrálních savanových oblastí El Peten. Ideálním prostředím jsou pro žabky nížinné, vlhké, poloopadavé lesy, které jsou silně sezónní (období sucha se střídá s obdobím dešťů). Víčkovnice jsou vázány na mělké půdy na porézních vápencích. Přes den rády odpočívají v dutinách stromů.

Pro víčkovnici je charakteristická větší hlava s prodlouženou tlamou, která tvarem připomíná zobák kachny. Samice se liší od samců velikostí a zbarvením, jsou větší a jejich tělo je více do hněda s tmavými skvrnami. Drobnější samečci jsou olivově zelení. Právě prodloužený kostěný „zobák“ žáby využívají při zablokování otvoru dutiny, ve které tráví čas. Nikdo se k nim tak nedostane. Zároveň přes kostěný útvar ztrácí minimum vody ve srovnání s žábami, které otvory blokují svým tělem.

Žijí na stejném kontinentu

Žabky se páří v období dešťů, od dubna do října. Samice kladou svá vajíčka ve shlucích do mělkých vápencovitých prohlubní.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz