Latinsky: Bycanistes brevis
Anglicky: Silvery-cheeked Hornbill
výskyt: Afrika
  • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
  • Velikost: 75–80 cm
  • Potrava: všežravec (hmyz, malí obratlovci, ovoce)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: lesy
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 1–1,5 kg
  • Doba inkubace: 40 dní

Zoborožci šedolící žijí v lesích v oblasti od Etiopie až po Jižní Afriku. V současné době je zde jejich populace stabilní.

Jejich délka dosahuje 75–80 centimetrů, hmotnost se pohybuje do 1,5 kilogramu. Zbarvení ptáků je černé, samice má ale načervenalou kůži kolem očí a menší přilbici.

Zoborožci žijí v době hnízdění v párech, mimo tuto dobu mohou vytvářet velké skupiny čítající až stovky jedinců. Samice obvykle snáší jedno až tři vejce, inkubační doba je 30 dnů. Mláďata se klubou na jaře a dospívají zhruba v 80 dnech života.

Jako potrava jim slouží zejména hmyz, hlodavci, drobní ptáci a drobní plazi. Nepohrdnou ani ovocem.

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec chová zoborožce šedolícího od roku 2015.

Žijí na stejném kontinentu

Hmotnost těchto ptáků je až 1,5 kg.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Vaňkovi Magdaléna a Aleš 2025-02/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz