Latinsky: Lygodactylus williamsi

Anglicky: Turquoise Dwarf Gecko

výskyt: Afrika

  • Řád: Šupinatí (Squamata)
  • Velikost: 7–10 cm i s ocasem
  • Potrava: drobný hmyz, nektar rostlin
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropický les
  • Počet mláďat: 2
  • Doba inkubace: 60–90 dní

Gekon modrý je v současné době zaznamenán pouze ve dvou lokalitách v tropickém lese ve východní Tanzanii, konkrétně v rezervacích Kimboza a Ruvu. Jedná se tedy o endemický druh plaza, který je podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) zařazen v Červeném seznamu ohrožených druhů jako kriticky ohrožený.

Gekon modrý se ve své domovině vyskytuje na dřevině pandán (Pandanus rabaiensis), a to především v její koruně. Dospělí samečci jsou teritoriální a na svém území tolerují pouze samice s mláďaty. U tohoto druhu gekona je výrazná pohlavní dvojtvárnost mezi pohlavími, samci jsou o trochu větší (8–9 cm) a především mají jiné a výraznější zbarvení těla, které je modré s černými pruhy na hrdle. Oproti tomu jsou samice zbarveny hnědě až olivově zeleně. Stejné zbarvení jako samice mají i pohlavně nedospělí nebo podřízení samečci. Jedná se o drobného ještěra, který je aktivní přes den, kdy vyhledává potravu, zejména drobný hmyz, ale rád si pochutná i na nektaru rostlin.

V přírodě je gekon nejvíce ohrožen pytláctvím a ztrátou přirozeného prostředí. I přes zákaz odlovu a vývozu ze země je stále loven pro chov v lidské péči, a to především v Evropě a Americe. Dalším významným problémem je odlesňování způsobené nelegální těžbou dřeva, zlata a drahokamů a také požáry. Stejně závažný negativní faktor představuje i nepůvodní a rychlerostoucí dřevina cedrela vonná (Cedrela odorata), která vytlačuje původní pandán.

Od roku 2020 probíhá v rezervaci Kimboza ochranářský projekt, který si klade za cíl chránit domovinu gekona modrého od negativních vlivů, a to za podpory místních komunit. Snahou projektu je získat finanční prostředky pro zaměstnání několika lesních strážců, kteří mají rezervaci hlídat proti pytlákům. Dále je nutné vytvářet a udržovat proluky proti šíření požárů a čistit les od nepůvodní dřeviny. V neposlední řadě je kladen důraz i na osvětu veřejnosti, a to nejen v Tanzanii, ale také například u nás v Evropě.

Více o záchranném projektu

Žijí na stejném kontinentu

U tohoto druhu gekona je výrazná pohlavní dvojtvárnost mezi pohlavími, samci jsou o trochu větší (8–9 cm) a především mají jiné a výraznější zbarvení těla, které je modré s černými pruhy na hrdle.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Karolína Losenická a Adéla Špínová s rodinami, 2024-06/
3. a 6. třída ZŠ Doctrina 2024-06/
Ambulance dětské kardiologie s.r.o., 2024-11/
Markéta Vedralová 2024-12/
MvDr. Markéta Baginová 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz