Latinsky: Tragelaphus angasi
Anglicky: Nyala
výskyt: Afrika
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 110 cm v kohoutku
  • Potrava: býložravec (tráva, listí, plody)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: nížinné lesy poblíž vody
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 62–140 kg
  • Doba březosti: 220 dní

Nyala je africký druh antilopy rozšířený především v Jižní Africe, Malawi, Mozambiku, Zimbabwe a Svazijsku. Ve volné přírodě se vyskytuje kolem 32 tisíc jedinců, z toho 80 procent se nachází v chráněných oblastech. Populace přitom v posledních letech spíše stagnuje. Hlavním ohrožením nyal je postupující kultivace půdy a s tím související úbytek pastvin.

Tyto antilopy mohou dosáhnout výšky 110 cm (v kohoutku) a váhy do 125 kg. U nyal se vyskytuje silný pohlavní dimorfismus, kdy jsou samci až dvakrát těžší než samice a mají delší hřeben ze srsti na hřbetě a hrudníku. Další výrazný rozdíl mezi pohlavími je ve zbarvení, samice a mláďata mají srst červenohnědou s bílými pruhy, zatímco samci jsou zbarveni do šedohněda. Pro nyaly jsou typické výrazné lyrovité rohy.

Nyaly se vyskytují především v hustých nížinných lesích poblíž vody. Hlavní potravou je zde pro ně listí, tráva a také ovocné plody některých stromů. Aktivní jsou především večer a během noci až do rozbřesku. Ve dne se ukrývají ve stínu.

Samice žije obvykle sama se svými mláďaty z posledních dvou porodů, někdy se k ní připojují i její příbuzné samice a vytváří menší 5–8 členné skupinky. Samci žijí v otevřených mládeneckých skupinách, které opouštějí ve stáří 3–5 let, a pak žijí odděleně. Pouze po dobu rozmnožování vytváří samci a samice smíšené skupiny. Samice je březí 7 měsíců, poté rodí jedno mládě, které zůstává skryté ležet na jednom místě po dobu 3 týdnu. Poté následuje matku a připojuje se k ostatním.

Zapojena do programu ESB.

O našem chovu:
První nyaly nížinné připutovaly do Zoo Liberec v roce 2010.

Žijí na stejném kontinentu

U nyal se vyskytuje silný pohlavní dimorfismus, kdy jsou samci až dvakrát těžší než samice a mají delší hřeben ze srsti na hřbetě a hrudníku.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Nožičkovi, 2025-04/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz