Latinsky: Dyscophus guineti

Anglicky: Sambava Tomato Frog

výskyt: Madagaskar

  • Řád: Žáby (Anura)
  • Velikost: 6–12 cm
  • Potrava: bezobratlí (hmyz, plži)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: tropický deštný les
  • Počet mláďat: až 1500 vajíček ve snůšce
  • Hmotnost:0.04–0.150 kg

Parosnička srdíčková je obyvatelem primárních deštných a bažinatých lesů Madagaskaru, a to do nadmořské výšky 200 metrů. Většinu dne tráví zahrabaná v podrostu.

Parosnička srdíčková je zavalitá žába s širokou hlavou a oranžovo červeným zbarvením. Typický je pro ni černý pruh, který se táhne od očí po boku. Parosničky patří k několika málo druhům žab, které mají ústa opatřena zuby. Samečci jsou menší než samičky, mají rezonanční měchýřek a zduřeniny na vnitřní straně předních nohou.

V období rozmnožování se žabky ve velkém počtu shlukují k tůňkám, kde následně samičky kladou svá vajíčka. Snůška může čítat až 1500 vajíček. Pulci se líhnou asi po dvou dnech. Zhruba po dvou měsících dochází k přeměně pulců v žabky, které pohlavně dospívají mezi 2 až 3 rokem.

V případě nebezpečí svého protivníka varuje výstražným zbarvením a nadouváním, kdy se postaví na všechny čtyři končetiny. Může vylučovat mírně jedovatý kožní sekret a vystřikovat ho do vzdálenosti několika centimetrů.

O našem chovu:

Parosničky chová Zoo Liberec od konce roku 2017.

Žijí na stejném kontinentu

Může vylučovat mírně jedovatý kožní sekret a vystřikovat ho do vzdálenosti několika centimetrů.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako

předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě

už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky

nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě

nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

PRAKTIK systém s.r.o., 2025-03/
Ing. Jitka Bartošová, 2025-03/
Zdeněk Hlinčík, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz