Latinsky: Cercocebus agilis chrysogaste
Anglicky: Golden-bellied mangabey
výskyt: Afrika
  • Řád: Primáti (Primates)
  • Velikost: 45–66 cm délka těla, 50–75 cm ocas
  • Potrava: všežravec (ovoce, listy, houby, hmyz)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: deštné a bažinaté lesy
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 6–14 kg
  • Doba březosti: 165–180 dní

Vyskytuje se v národním parku Salonga na jih od řeky Kongo v Demokratické republice Kongo. Zde obývá deštné, galeriové a bažinaté lesy do nadmořských výšek 500 m. Tento mangabej tráví většinu dne na zemi v lesním podrostu, a to především v období sucha.

Žije ve skupinách tvořených několika samci a samicemi, obvykle čítající 15–35 jedinců. Někdy však mohou být skupiny tvořeny i více než 100 jedinci.  Samci jsou větší a mohutnější (10–14 kg) než samice (6–8 kg). Živí se především ovocem, ale také čerstvými listy, květy, pryskyřicí, houbami, hmyzem, ptačími vejci a hlodavci. Na rozdíl od jiných primátů dokáží svým chrupem otevřít i tvrdé lusky a ovoce.

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu:
Zoo Liberec má v lidské péči mangabeje žlutobřiché od roku 2013.

Žijí na stejném kontinentu

Na rozdíl od jiných primátů dokáží svým chrupem otevřít i tvrdé lusky a ovoce.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Tajčman David 2025-02/
BORO spolek 2024-08/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz