Latinsky: Cercopithecus diana
Anglicky: Diana Monkey
výskyt: Afrika
  • Řád: Primáti (Primates)
  • Velikost: 100–150 cm délka těla i s ocasem
  • Potrava: všežravec (ovocné plody, semena, hmyz)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropické deštné lesy
  • Počet mláďat:1
  • Hmotnost: 3,9–5,5 kg
  • Doba březosti: 150–180 dní

Kočkodan získal své druhové jméno díky bílému zbarvení srsti nad obočím, které připomíná čelenku bohyně lovu Diany. Jedná se o pestře zbarveného primáta, který má kromě výrazně bílého hrdla a límce také hnědooranžový hřbet a vnitřní část stehen.

Kočkodan Dianin se vyskytuje v Západní Africe od Pobřeží slonoviny po Ghanu. Zde obývá především tropické deštné lesy, ale jsou známy i skupiny kočkodanů vyskytující se poblíž lidských sídel a plantáží. Většinu života tráví tento primát na stromech ve vyšších patrech a v noci odpočívá v jejich korunách.

Kočkodan Dianin žije ve skupinách obvykle čítajících 5–13 členů, které jsou tvořeny jedním dominantním samcem a několika samicemi s jejich mláďaty. V úživném prostředí je možné pozorovat skupiny o 30 až 50 jedincích. Členové skupiny se mezi sebou dorozumívají a hájí si své teritorium různými pohyby těla a zvuky. Kočkodani vydávají varovná volání, která se liší v závislosti na druhu predátora. Jiný hlas používají, když spatří orla a jiný například na levharta. Dokáží reagovat pískáním i na varování jiných živočišných druhů, jako jsou veverky nebo antilopy chocholatky.

Za potravou vyhledávají převážně ovocné plody, listy, semena, květiny a hmyz. Spíše výjimečně si pochutnají na menších obratlovcích.

V přírodě je tento nádherný primát ohrožený ztrátou životního prostředí (kácením deštných lesů) a lovem pro maso.

Zahrnut v CITES příloze I a EEP.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová kočkodany od roku 2017.

Žijí na stejném kontinentu

KOČKODANI VYDÁVAJÍ VAROVNÁ VOLÁNÍ, KTERÁ SE LIŠÍ V ZÁVISLOSTI NA DRUHU PREDÁTORA.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Šťastní – Dneboh, 2025-03/
Jaromír Ducháček, 2025-05/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz