Latinsky: Equus quagga borensis
Anglicky: Maneless Zebra
výskyt: Afrika
  • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
  • Velikost: 120–140 cm v kohoutku, 200–240 cm délka těla
  • Potrava: býložravec (tráva, listy keřů)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: savany, řídké lesy
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 160–340 kg
  • Doba březosti: 365 dní

Zebra bezhřívá je v současné době nejohroženějším poddruhem zebry stepní. S největší pravděpodobností se vyskytuje pouze na savanách a v křovinatých oblastech v severní a severovýchodní Ugandě. V minulosti sahal areál rozšíření zebry stepní i do sousedních států, Súdánu a Keni. V posledních letech zde však nebyl tento poddruh pozorován a je tedy velmi pravděpodobné, že se zde již nevyskytuje.

Druhové jméno zebra získala díky redukované hřívě, kterou zvíře téměř ztrácí ve dvou až třech letech stáří. U samců může dojít až k úplné ztrátě hřívy. Barva těla zebry je okrová až špinavě bílá, s širokými černými pruhy. Pruhování směřuje až ke kopytům.

Zebra bezhřívá žije v rodinných skupinách o velikosti 6–20 jedinců. Vůdčí klisna vede hierarchicky uspořádané stádo, které uzavírá jeden dospělý samec. Mladí samci se seskupují do tzv. mládeneckých stád. Klisna rodí po roce březosti jedno mládě, které dospívá ve stáří 12 měsíců.

Zebra se může v lidské péči dožít 20–40 let.

IUCN tento poddruh podle stupně ohrožení zatím nevyhodnocuje.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová zebry bezhřívé od roku 2006.

Žijí na stejném kontinentu

Druhové jméno zebra získala díky redukované hřívě, kterou zvíře téměř ztrácí ve dvou až třech letech stáří.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Staňková Anna, 2024-05/
Tomáš Zdechovský, 2024-06/
Ondřej Vašíček, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz