Latinsky: Atherurus africanus
Anglicky: African Brush-tailed Porcupine
výskyt: Afrika
  • Řád: Hlodavci (Rodentia)
  • Velikost: 36–60 cm tělo, 15–23 cm ocas
  • Potrava: býložravec (spadané plody a listy, kořínky)
  • Aktivita: převážně noční
  • Biotop: tropický deštný les
  • Počet mláďat: 1–4
  • Hmotnost: 1,5–4 kg
  • Doba březosti: 100–110 dní

Osinák africký má poměrně veliký areál rozšíření v rovníkové Africe, a to od Guineje na západě po Keňu na východě. Vyskytuje se zde v tropických deštných lesích až do nadmořských výšek 3000 m.

Na rozdíl od známějšího příbuzného dikobraza, má ostny pouze na zadní části hřbetu. V případě nebezpečí je naježí, aby zastrašil nepřítele svojí velikostí. U toho obvykle dupe končetinama a šustí ocasem, na jehož konci má štětku z tuhých chlupů. Pokud varování nezabere, otočí se k protivníkovi zády a pokouší se ho poranit bodlinami. Jako další strategii proti predátorovi volí útěk do vody nebo na stromy, je totiž nejen dobrý plavec, ale také obratně skáče a leze po stromech.

Aktivní je především v noci, kdy vyhledává potravu, jako jsou spadané listy a plody nebo také hlízy a stonky rostlin. Den tráví odpočinkem v úkrytu, například ve skalní rozsedlině, v kořenech stromu nebo v břehu řeky či potoka.

Osináci žijí v menších rodinách tvořených samicí, samcem a několika mláďaty. Samice je na hlodavce březí nezvykle dlouhou dobu, a to necelé čtyři měsíce. Poté rodí vyvinutá mláďata, která jsou osrstěná. Pohlavní dospělosti dosahují po dvou letech.

V přírodě se dožívá i 15 let, v zajetí déle (23 let). Osináci patřív rovníkové Africe mezi nejčastěji lovené savce na maso, tzv. bushmeat.

O našem chovu:
V květnu roku 2020 k nám přicestovala tříčlenná rodina osináků ze Zoo Ostrava. Během zimních měsíců je osinák umístěn v zázemí.

Žijí na stejném kontinentu

Na rozdíl od známějšího příbuzného dikobraza, má ostny pouze na zadní části hřbetu.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Hana a Tereza Šimralovy, 2025-03/
Zuzanka Kaššovicová, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz