Latinsky: Pelecanus onocrotalus
Anglicky: Great White Pelican
výskyt: Afrika
  • Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)
  • Velikost: 148–175 cm
  • Potrava: masožravec (ryby, vajíčka a mláďata vodních ptáků)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: jezera, delty řek, bažiny
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 5–15 kg
  • Doba inkubace: 29–36 dní

Pelikáni žijí na území jihovýchodní Evropy až k jihu střední Asie a Afriky. Severské populace se na zimu přesouvají do Afriky, Indie a Vietnamu. Obývají bažiny a rákosové porosty u ústí řek. Vyhovuje jim smíšená slaná a sladká voda (tzv. brakická). Na území Afriky vyhledávají sladkovodní jezera. V 18. století se zřejmě ještě vyskytovali i v jižních Čechách.

Pelikání bílí jsou, jak napovídá druhový název, bíle zbarvení ptáci, s tmavými špičkami křídel. Na spodní části zobáku je kožovitý vak, který slouží k chytání ryb. Pelikáni při lovu ryb většinou spolupracují nejen mezi sebou, ale také je známa jejich spolupráce s kormorány. Při lovu hejno pelikánů ryby obklíčí a nažene je ke břehu. Ryby nadhozem spolknou. Pokud je nedostatek ryb, mohou se živit i vajíčky a mláďaty jiných vodních ptáků, například kormoránů.

Pelikáni žijí a hnízdí v koloniích. Hnízda si staví na zemi ze slámy, rákosu a klacíků. Někdy je hromada široká až 150 cm. Samice snáší 1 – 3 vejce, ze kterých se po 29 – 36 dnech líhnou holá mláďata. Ta přijímají natrávenou potravu přímo z vaku rodičů. Osamostatňují se po 4 měsících.

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec začala s chovem pelikánů bílých již v roce 1975. První odchov se pak podařil v roce 1999. V zimním období jsou umístěni v zázemí zoologické zahrady, v letní sezóně na jezírku u východu ze zoo.

V současné době chováme 10 dospělých pelikánů a několik jejich mláďat narozených na začátku roku 2018.

Žijí na stejném kontinentu

V 18. století se ještě zřejmě pelikáni bílí vyskytovali i v jižních Čechách.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Škoda Auto VAP-1/1, 2024-10/
Nicole Matějková, 2024-10/
Jiří Pelikán, 2024-11/
Ariana Bratršovská a Věra Bratršovská, 2024-12/
Hana a Jaromír Bryknerovi, 2024-12/
Jana Jánová, 2024-12/
Jaroslav Tvaroh, 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz