Latinsky: Centrochelys sulcata

Anglicky: African Spurred Tortoise

výskyt: Afrika

  • Řád: Želvy (Testudines)
  • Velikost: 50–80 cm
  • Potrava: všežravec (rostliny, kůra stromů, mršiny)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: polopoušť, step
  • Počet mláďat: 13–31 ve snůšce
  • Doba inkubace: 120–130 dní

Tato největší pevninská želva obývá suché stepi a polopouště podél jižního obvodu Sahary. Den tráví většinou schovaná v úkrytu, ve skalních štěrbinách nebo norách, které si sama vyhrabává. Na zadních končetinách vyrůstají tzv. ostruhy, rohovinové výrůstky, podle kterých získala želva své druhové jméno. Ostruhy jí umožňují vyhrabávat nory.

Želvy shání potravu ráno nebo večer, avšak v období dešťů, které připadá na červenec a srpen, jsou aktivní i přes den. Na podzim si hloubí nory, rozmnožují se a požírají velké množství suché vegetace. Přes zimu pak upadají do období snížené aktivity.

V Senegalu je želva ostruhatá nazývána „ngom“ a místní lidé věří, že jim želva umístěná do zahrady přinese štěstí a plodnost. Želví moč či voda, do které byla želva položena, podle místních pověr dokáže vyléčit chabé zdraví.

Želva je nejvíce ohrožena pasoucím se dobytkem, který jí spása veškerou vegetaci.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová samce želvy ostruhaté od roku 2000. Během zimních měsíců je  želva umístěna v zázemí.

Žijí na stejném kontinentu

Želva je nejvíce ohrožena pasoucím se dobytkem, který jí spása veškerou vegetaci.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Pavla Trejbalová Leitão 2024-08/
H a M BÉR, s.r.o., 2024-10/
Ludmila Čmelíková 2024-11/
Petr, Hana a Nelly Šmákalovi 2025-02/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz