Latinsky: Eulemur macaco macaco
Anglicky: Black lemur
výskyt: Afrika
  • Řád: Primáti (Primates)
  • Velikost: 39–45 cm délka těla, 51–65 cm ocas
  • Potrava: převážně býložravci (ovoce, listy, nektar), hmyz
  • Aktivita: denní/noční
  • Biotop: primární a sekundární tropický les, plantáže
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 2 kg
  • Doba březosti: 125–127 dní

Lemur černý je endemickým primátem ostrova Madagaskar a přilehlých ostrovů Nosy Komba a Nosy Be. Jeho areál rozšíření ohraničuje řeka Mahavavy na severu a řeka Andranomalaza na jižní části ostrova. Na Madagaskaru se vyskytuje především v primárních (původních) a sekundárních (druhotných) vlhkých lesích do nadmořské výšky 1 600 m. Dobře se adaptoval i na zemědělskou krajinu, a tak ho můžeme nalézt i na kávových plantážích a plantážích, kde se pěstují kešu ořechy. Lemuři jsou aktivní především přes den. Mohou být čilí i za soumraku a v noci, v období kdy kvetou květy stromů rodu Parkia, ze kterých sají nektar.

Samci jsou zbarveni černě, zatímco samice mají hnědá až rezavá záda, bílou hruď a břicho, šedivou hlavu a dlouhé bílé chomáče srsti kolem uší.

Tento druh poloopice vytváří smíšené skupiny, složené ze 7–15 jedinců obou pohlaví s převahou samců. Skupinu vede dominantní samice. Uvnitř skupiny komunikují jedinci především vokálně, tedy nejrůznějšími zvuky. Rozmnožování probíhá od dubna do května, kdy se samci stávají agresivními a soutěží mezi sebou o samice.

Jako potrava jim slouží ovoce, listy, semena, nektar květů, kůra stromů, houby a mnohonožky. Lemur černý je významným opylovačem a šiřitelem některých druhů rostlin na Madagaskaru.

Populace lemura černého jsou nejvíce ohroženy rozšiřujícím se zemědělstvím po ostrově a dále lovem pro maso. Také je pronásledují farmáři, kterým ničí úrodu na plantážích a jsou loveni místními lidmi pro chov v lidské péči jako domácí mazlíčci.

Tento druh je začleněn v CITES příloze I a je zapojen do programu EEP.

O našem chovu:

Lemury černé chová Zoo Liberec od roku 2014. Lemury černé naleznete na jezírku na prvním ostrůvku hned u návštěvnické trasy v dolní části zoologické zahrady. Přes zimní období jsou zazimování.

Žijí na stejném kontinentu

Samci jsou zbarveni černě, zatímco samice mají hnědá až rezavá záda, bílou hruď a břicho, šedivou hlavu a dlouhé bílé chomáče srsti kolem uší.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Pechlát Ondřej 2024-04/
Mgr. Zyderová Jana 2024-09/
Hofmanová Věra 2024-09/
Ouředníková Zuzana, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz