Latinsky: Damaliscus pygargus phillipsi
Anglicky: Blesbok
výskyt: Afrika
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 85–100 cm výška v kohoutku
  • Potrava: býložravec (tráva)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: savana
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 50–80 kg
  • Doba březosti: 220–250 dní

Buvolec běločelý obývá rozsáhlé savany s menšími porosty keřů a stromů v Jižní Africe. Se svou výškou v kohoutku 85–100 cm, patří mezi nejmenší žijící druh buvolce. Zvíře váží 50–80 kg. Buvolci mají dlouhé zatočené rohy dorůstající délky až 50 cm. Hlava je neobyčejně protáhlá a zvednutá, což umožňuje zvířeti dobrý rozhled. Samci a samice se mezi sebou neliší vzhledem.

Samci buvolce běločelého jsou teritoriální a své území si značí trusem, močí a pachovými žlázami. Samci, jejichž teritoria jsou k sobě nejblíže, mezi sebou často poměřují síly. Jedná se však o ritualizované souboje, které většinou nekončí poraněním ani smrtí jednoho ze soků. V období říje si samci své teritorium brání urputněji. Buvolci vytvářejí skupiny 8–15 jedinců, avšak v době migrací lze spatřit i tisícová stáda táhnoucí se až na vzdálenost 1 000 km.

Samice je březí 7–8 měsíců a rodí zpravidla jedno mládě. To je zbarveno žlutohnědě, aby nepřilákalo pozornost predátorů. Dokáže se postavit na nohy po 20 minutách od narození a následuje matku.

Buvolec se živí převážně rostlinnou potravou a je schopen spásat i suchou a těžce stravitelnou trávu.

Dožívá se 15–17 let.

Zapojen do programu ESB.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová buvolce běločelé od roku 1973.

Žijí na stejném kontinentu

Mládě buvolce se dokáže postavit na nohy po 20 minutách od narození a následuje matku.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Sára Hmirová 2025-02/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz