Latinsky: Bucorvus leadbeateri
Anglicky: Southern Ground-Hornbill
výskyt: Afrika
  • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
  • Velikost: 90–100 cm
  • Potrava: všežravec (menší obratlovci, hmyz, plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: savany, lesy a travnaté pláně
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 2,2–6,2 kg
  • Doba inkubace: 37–43 dní

Zoborožec kaferský se ve volné přírodě vyskytuje na jihu Afriky, kde obývají savany, lesy a travnaté pláně do nadmořské výšky 3 000 metrů. Kvůli úbytku přirozeného prostředí a lovu patří mezi zranitelné živočichy a podle odhadů bude tento trend pokračovat i v budoucnu.

Tento pozemní černě zbarvený pták je největším a nejmohutnějším zástupcem ze zoborožců. Samci jsou o trochu vyšší a těžší než samice a váží od 3,5 do 6,2 kg.

Žije v 2–8 členných skupinách, přičemž dominantnímu páru pomáhají v době odchovu potomků s obranou teritoria i ostatní dospělí jedinci a starší mláďata. Alfa pár obvykle hnízdí ve velkých dutinách stromů v době od září do prosince. Samice snáší 1–3 vejce.

Zoborožec může lovit společně s ostatními členy své skupiny, když se jedná o větší kořist nebo loví samostatně. Jako potrava jim slouží členovci (kobylky, termiti, brouci), v období sucha žáby, šneci, hadi, ještěrky, ale i ovoce a různá semena. Příležitostně si pochutnávají i na mršinách.

Zapojen do programu ESB.

O našem druhu:

Zoologická zahrada Liberec chová zoborožce kaferské od roku 2012. V současné době zoo chová jeden pár, který je k vidění během hlavní sezóny (duben–říjen) ve společném výběhu s antilopou nyalou. Přes zimu zoborožci zimují v zázemí zahrady.

Žijí na stejném kontinentu

Tento pozemní černě zbarvený pták je největším a nejmohutnějším zástupcem zoborožců.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Kubík, Adéla a Lukáš 2024-12/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz