Latinsky: Corvus albicollis

Anglicky: White-necked Raven

výskyt: Afrika

  • Řád: Pěvci (Passeriformes)
  • Velikost: 54 cm
  • Potrava: všežravec (bezobratlí, drobní obratlovci, plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: horské oblasti
  • Počet mláďat: 1–6
  • Hmotnost: 1 kg
  • Doba inkubace: 19–21

Krkavec bělokrký je obyvatelem hornatých oblastí v jižní a východní Africe, obvykle v nadmořské výšce 1000-3000 m. Zde se vyskytuje v horských lesích a v otevřené krajině se skalami. Můžete ho však spatřit i poblíž lidských sídel.

Poznávacím znakem pro tento druh je zobák s bílou klenutou špičkou a bílá pera na hřbetní straně krku. Zbytek těla je stejně jako u ostatních druhů krkavců černý nebo černohnědý.

Vyskytuje se v párech. Pokud je však někde v krajině bohatý zdroj potravy, může se zde shlukovat i několik desítek jedinců. V období hnízdění dává pár přednost stavění hnízda na skalní římse před stromem. Hnízdo se skládá z větviček, trávy, vlasů a vlny. Jejich snůška čítá obvykle 3–5 vajíček, které rodiče inkubují tři týdny. Po vylíhnutí dospělci pečují o ptáčata po dobu necelých dvou měsíců. Mladí ptáci se sdružují do skupin podobně starých zvířat. Po dosažení pohlavní dospělosti vytváří páry a svá teritoria.

Krkavec bělokrký je všežravec, který shání potravu převážně na zemi. Kromě semen, plodů si rád pochutná i na bezobratlých a menších obratlovcích a jejich mršinách. Ve městech a vesnicích se přiživuje na odpadcích. Znám je i případ, kdy byl pozorován dospělý pták, jak z výšky hází želvu o skály, aby jí rozbil krunýř.

Žijí na stejném kontinentu

Jen znám případ, kdy dospělý pták z výšky hodil želvu o skály, aby jí rozbil krunýř.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Černí Jitka, 2024-05/
Iva Bekrová, 2024-11/
Kuběna a Hruběna, 2025-03/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz