Latinsky: Agalychnis lemur

Anglicky: Lemur Tree Frog

výskyt: Střední Amerika

  • Řád: Žáby (Anura)
  • Velikost: 3–5 cm
  • Potrava: bezobratlí (hmyz – mravenci, termiti, brouci)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: primární deštný les
  • Počet mláďat: 15–30 v jedné snůšce

Listovnice přízračná je drobná tropická žába, která se vyskytuje v Kostarice a v Panamě. Zde jí můžete spatřit především v primárních deštných lesích v nížinách i na horách do nadmořské výšky 1 600 m. V současné době patří ve své domovině mezi kriticky ohrožené obojživelníky. Velký pokles v divoké populaci žab zapříčinilo plísňové onemocnění chytridiomykóza a dále také odlesňování.

Listovnice přízračná je zajímavá svojí barvoměnou, která přímo souvisí s její aktivitou během dne. Listovnice přes den odpočívá na spodní straně listů rostlin a její zelené zbarvení se mění na žluté. Po setmění se stane opět olivově zelenou, někdy i s načervenalým nádechem a malými načervenalými nebo hnědými skvrnami.

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA pro tento druh stanovila evropskou plemennou knihu (ESB), kterou spravuje zoologická zahrada v Bristolu. Snahou zoologických zahrad je pomocí odborné spolupráce udržet životaschopnou populaci listovnice přízračná v lidské péči.

Žijí na stejném kontinentu

Listovnice přízračná je zajímavá svojí barvoměnou, která přímo souvisí s její aktivitou během dne. Listovnice přes den odpočívá na spodní straně listů rostlin a její zelené zbarvení se mění na žluté. Po setmění se stane opět olivově zelenou, někdy i s načervenalým nádechem a malými načervenalými nebo hnědými skvrnami.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz