Latinsky: Rhabdotorrhinus (Aceros) corrugatus
Anglicky: Wrinkled Hornbill
výskyt: Asie
  • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
  • Velikost: 65–81 cm
  • Potrava: všežravec (hmyz, malí obratlovci, ovoce)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropické deštné lesy, galeriové lesy
  • Počet mláďat: 4–7
  • Hmotnost: 1–1,6 kg
  • Doba inkubace: 29 dní

Zoborožec vrásčitý obývá primární deštné lesy a galeriové lesy jihovýchodní Asie, především Indonésie, Malajsie, Bruneje a Thajska, a to obvykle do nadmořské výšky 250 metrů. Velikost populace není známa, nicméně se předpokládá její trvalý pokles kvůli zemědělskému odlesňování i nelegální a komerční těžbě dřeva.

Pro zoborožce vrásčitého je charakteristický velký zobák, převážně černé opeření, bílý ocas a modré kroužky kolem očí.

V přírodě žije v párech či menších hejnech obvykle do 30 jedinců (na Borneu pozorováno hejno o 70 jedincích). Samice snáší 4 až 7 vajec (v zajetí 2–3), na kterých sedí zazděná v dutinách stromů, aby tak líhnoucí se mláďata ochránila před predátory. Mláďata se líhnou po 29 dnech inkubace.

Zoborožci se živí především bobulemi, ovocem (fíky) a hmyzem. Výjimečně pak i drobnými obratlovci (žáby).

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu:

Zoo Liberec chová tento druh zoborožce od roku 2013.

Žijí na stejném kontinentu

Zoborožci se živí především bobulemi, ovocem (fíky) a hmyzem. Výjimečně pak i drobnými obratlovci (žáby).

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Handrkovi, 2024-12/
Kateřina Fialová, 2025-04/

weby2

Technickou podporu stránky zajišťuje firma Webyplus.cz